Ny regional medicinsk riktlinje gallblåse- och gallvägscancer

Sidan publicerades 12 juli 2018

Den regionala medicinska riktlinjen (RMR) för gallblåse- och gallvägscancer är en regional tillämpning av det nationella vårdprogrammet.

För regional tillämpning förekommer ett generellt undantag: I nationellt vårdprogram rekommenderas användande av omvårdnadsdiagnoser samt deltagande av palliativmedicinare vid palliativt skede på MDK (multidisciplinär konferens), vilket inte bedöms möjligt regionalt.

Ur innehållet:

  • Diagnostik och endoskopi inför diagnos
  • Diagnos och regional MDK
  • Behandling
  • Omvårdnad
  • Uppföljning

Läs mer här:
Regional medicinsk riktlinje gallblåse- och gallvägscancer (pdf)