Introduktionsfinansiering öppnar dörrar till kunskapsutveckling

Sidan publicerades 13 juli 2018

Innovationer och implementering av ny kunskap inom hälso- och sjukvården ska tas tillvara med hjälp av regional introduktionsfinansiering. Den regionala medicinska riktlinjen för cancerrehabilitering uppfyller kriterierna 2018.

Nya metoder inom medicin och diagnostik ska underställas ett ordnat införande när de har en större ekonomisk betydelse. I regionens budget har medel för introduktionsfinansiering avsatts för att ge förutsättningar för ett effektivt och jämlikt införande. Syftet är att utveckla hälso- och sjukvården inom regionen genom att ta till vara innovationer och implementera ny kunskap. Från och med 2018 planeras beslut om ordnat införande fattas tre gånger per år.

Regionens Program- och prioriteringsråd (PPR) har utarbetat ett förslag till ordnat införande 2018, etapp 2. I detta förslag framgår att 11 nya läkemedelsterapier, metoder och kunskapsunderlag prioriteras för ordnat införande med regiongemensam introduktionsfinansiering under två år. Introduktionsfinansiering avsätts med upp till 22,3 miljoner kronor år 2018.

Nya regionala medicinska riktlinjer (RMR) har möjlighet att få finansieringsstöd och denna gången var det cancerrehabilitering som uppfyllde kriterierna. För de regionala medicinska riktlinjerna bröstcancer, gallblåse- och gallvägscancer samt prostatacancer avsattes inga pengar.

För att få del av introduktionsfinansiering för ordnat införande ska följande kriterier uppfyllas:

  • Det ska vara en ny metod eller ett läkemedel som inte används som behandling idag
  • Tillkommande merkostnader i regionen på över 1 miljoner kronor per år
  • Vetenskapligt underlag ska finnas

Läs mer om processen ordnat införande:
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/kunskapsorganisation/ordnat-inforande/