Reviderad regional medicinsk riktlinje för pancreascancer inklusive periampullär cancer

Sidan publicerades 11 juni 2018

Den regionala medicinska riktlinjen för regional tillämpning av det nationella vårdprogrammet för pancreascancer (bukspottkörtelcancer) inklusive periampullär cancer, som utarbetats av koncernstab Hälso- och sjukvård i samverkan med Regionalt cancercentrum väst, har reviderats.


Nytt sedan föregående revidering:

  • Ett nytt kapitel om Intraduktal papillär mucinös neoplasi (IPMN) har införts i vårdprogrammet. Här beskrivs bakgrund, diagnostik och handläggning.
  • Standardiserat vårdförlopp för bukspottkörtelcancer är infört sedan april 2016.

Regional medicinsk riktlinje för bukspottkörtelcancer (pdf)