Kvalitetsrapport Cervixcancerprevention Västra sjukvårdsregionen

Sidan publicerades 13 juni 2018

Tar vi cellprov på rätt sätt? Når vi målet när det gäller kvalitet på utredning och behandling? Detta och mycket mer finns att läsa om i den regionala kvalitetsrapporten 2017 för cervixcancerprevention.

Anne Ekeryd-Andalen, regional processägare cervixcancerprevention

–  Det som är nytt för i år handlar om andelen kvinnor som remitteras för kolposkopi efter avvikande cellprov i GCK (gynekologisk cellprovskontroll). Detta är en viktig parameter som är till hjälp för bedömning av kolposkopibehovet. Data är sammanställt för de senaste fyra åren och det är första gången kvalitetsrapporten redovisar antal och andel avvikande prover som ska föranleda undersökning med koloskopi, det vill säga höggradiga och låggradiga förändringar med positiv HPV-analys, säger Anne Ekeryd-Andalen, regional processägare cervixcancerprevention.

För Rapporten gäller 2017 års data och kompletteras med statistikmodulen i Cytburken som ger en redovisning online av nyckeldata där man kan välja detaljnivå. Rapportens grunddata tas fram av RCC Väst efter inrapportering från respektive landsting.

Läs mer och ta del av innehållet i kvalitetsrapporten Cervixcancerprevention (pdf)