MENY

Förlängd möjlighet att gå webbutbildning i allmän palliativ vård

Sidan publicerades 13 juni 2018

Västra Götalandsregionen i samarbete med Regionalt cancercentrum väst erbjuder en webbutbildning i allmän palliativ vård. Avtalet har nu förlängts till 1 juni 2020.

Webbutbildningen erbjuds all personal som möter döende patienter och deras närstående i regionen, kommunerna samt hos privata vårdgivare i Västra Götaland.Jessica Mellquist

 – Genom att förlänga den tid som utbildningen erbjuds till 1 juni 2020 hoppas vi att fler kan få möjlighet och tid till att gå igenom utbildningen, säger Jessica Mellquist, utvecklingsledare vid RCC Väst.

Hittills har cirka 11 700 personer lärt sig mer om allmän palliativ vård genom webbutbildningen. Det är cirka 46 procent av alla som har möjlighet att genomgå den. Målsättningen är att 75 procent ska ha gått utbildningen tills 1 juni 2020.

Merparten av de som genomgått utbildningen arbetar inom de 49 kommunerna i VGR, vilket är väldigt positivt.

– Det har varit svårare att nå ut till medarbetare inom regionen och till privata vårdgivare. I höst kommer processägarna i palliativ vård, Maria Calissendorff och Maria Johansson, att påbörja en dialogturné som riktar sig till alla Vårdcentraler. Vi kommer då att passa på att uppmana fler att genomföra utbildningen, säger Jessica Mellquist.

Röster om utbildningen

Via lärplattformen har även synpunkter på utbildningen samlats in. Så här tycker några av de som deltagit:

”Många praktiska tips, inte minst vad det gäller samtal och förslag på frågor.”

”Väldigt bra för mig som jobbar på medicinavdelning och möter palliativa patienter ofta”.

”Även om jag har jobbat många år är det alltid bra med reflektion och att friska upp kunskapen”.

”En väldigt bra utbildning som möjliggör för oss vårdpersonal att ge högkvalitativ vård till både patient i livets slutskede och deras anhöriga”. 

Om utbildningen

Syftet med utbildningen är att sprida kunskap och ge möjlighet till fortbildning i allmän palliativ vård i livets slutskede, oavsett profession och huvudman. Målet är att utbildningen ska ge medarbetarna en gemensam grund för ett gott omhändertagande och en god vård i livets slutskede oavsett diagnos eller var patienten vårdas.

Utbildningen förmedlar grundläggande kunskap och kompetens i allmän palliativ vård utifrån fyra hörnstenar: Symtomlindring, Kommunikation och relation, Teamarbete och Närståendestöd.

Den fokuserar särskilt på det palliativa förhållningsättet, symtomlindring, psykosociala faktorer och samtalets betydelse. Utbildningen är cirka 4,5 timmar lång och kan genomföras i etapper för att på bästa sätt anpassas till verksamheten. 

Läs mer och ta del av arbetsmaterial:
Webbutbildning i allmän palliativ vård

Kontakt

Jessica Mellquist

utvecklingsledare

RCC Väst


Ansvarig redaktör: Anna Nilsson

Sidan uppdaterad: 18 juni 2018