Regionala SVF-samordnare tillsätts på sjukhusen

Sidan publicerades 13 juni 2018

Nu är de första regionala SVF-samordnarna på plats. Det är en ny funktion som tillsätts lokalt på sjukhusförvaltningarna med ansvar för frågor om standardiserade vårdförlopp (SVF) såväl lokalt som regionalt. Tillsättningen kommer pågå under 2018.

I samordnarens uppdrag ingår bland annat att fungera som kontaktperson inom och mellan förvaltningar, arbeta med kvalitetssäkring av SVF-data, bevaka ledtider, bevaka PREM och PROM-resultat samt fungera som stödjande funktion för processledare och koordinatorer i registrerings- och uppföljningsfrågor. Funktionen och regional SVF-samordning finansieras med 2 miljoner kronor från SKL under år 2018 och 2019.

– Den nya rollen SVF-samordnare har kommit till för att det behövs ett lokalt stöd och samordning i SVF-frågor ute på förvaltningarna. Det blir extra viktigt i samband med att SVF som projektform avslutas efter 2018. SVF-samordnarna kommer utgöra en mycket viktig del av det framtida arbetet, Caroline Trowald, projektledare SVF vid RCC Väst.

Nätverk för samordning och stöd

I slutet av maj ägde den första nätverksträffen för SVF-samordnare rum på RCC Väst. Då diskuterades bland annat förutsättningar i arbetet vid olika förvaltningar, hur nätverket och den regionala samordningen ska fungera och vilka huvudsakliga områden som behöver prioriteras framöver.

Sofia Köster, Annika Darnell, Marie Lundborg

 

Från vänster i bild:
Sofia Köster,
Annika Darnell,
Marie Lundborg.

 


Vid nätverksmötet deltog de första SVF-samordnare som tillsatts i regionen; Annika Darnell, SVF-samordnare Skaraborgs Sjukhus, Sofia Köster, SVF-samordnare Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Marie Lundborg SVF-samordnare NU-sjukvården, tillsammans med projektledare Caroline Trowald.

– SVF-samordnarna är engagerade personer som brinner för SVF-frågor. Vi i projektledningen för SVF ser fram emot att tillsammans med dem hitta former för detta nya nätverk, avslutar Caroline Trowald.    

 

Text: Anna Nilsson
Foto: CarolineTrowald