PNR har frågat politiker om framtidens cancervård

Sidan publicerades 14 juni 2018

Patient- och närståenderådet (PNR) har bett Västra Götalandsregionens och riksdagens politiker om svar på några utvalda frågor. PNR vill veta vilka partier som ställer sig bakom deras förbättringsförslag för framtidens cancervård.

Efter fem års erfarenhet av att aktivt delta i utvecklingen av cancervården har Patient- och närståenderådet (PNR) skaffat sig ingående kunskaper om hur cancervården ser ut och fungerar. Mycket har förbättrats men de kvarstår också brister som behöver åtgärdas.

Enkätfrågor till partier i region och riksdag

Genom att skicka ut en enkät har PNR efterfrågat stöd av regionala och nationella politiker för att åtgärda det som kvarstår. De har bett om svar på några utvalda frågor för att få veta vilka satsningar de olika partierna stödjer.

Ingrid Kössler– Vi gör detta för att vi känt oro och vill få tydligare svar om framtiden. Dels om den statliga finansieringen av RCC och dels om fortsatt utveckling och finansiering av SVF för att korta väntetiderna i cancervården, säger Ingrid Kössler, processledare i Patient- och närståenderådet, vid RCC Väst.

Förtroendeingivande svar

Svaren visar att partierna är väl insatta i frågorna och de har i vissa fall varit så utförliga svar att det behövts kortas ner av utrymmesskäl, berättar Ingrid och fortsätter:

– Utfallet har blivit bra och gör att vi känner tillit och tilltro. Det känns som att politikerna vill fortsätta med satsningen att korta väntetiderna. Och när det gäller den stora frågan om kompetensförsörjningen uppfattar vi att man vill satsa på utbildning, dels för att locka personal till vården men också satsningar för att behålla den personal man har.

Ett annat syfte med sammanställningen är att den som är intresserad ska kunna få en fingervisning om vad politikerna har för avsikter och därigenom få en möjlighet att påverka framtiden genom valet i höst.

– Just nu är tongångarna positiva och vi hoppas att det håller i sig även efter valet. Om deras löften skulle falla i glömska kan vi också påminna dem, avslutar Ingrid.

Ta del av sammanställningen

Svaren har sammanställts i två presentationer. En med svar från Västra Götalandsregionen och en med svar från riksdagspartier. Svaren redovisas för varje parti i bokstavsordning med respektive partisymbol framför svaret.

Enkätsvar om framtidens cancervård, VGR (pdf)
Enkätsvar om framtidens cancervård, riksdagspartier (pdf)