Erfarenhetsutbyte med Norge

Sidan publicerades 14 juni 2018

Under våren arrangerades ett möte med norska hematologer för inspiration och erfarenhetsutbyte kring arbete med kvalitetsregister och standardiserade vårdförlopp.

I Norge har man haft ett Kreftregister motsvarande Socialstyrelsens Cancerregistret ungefär lika länge som Sverige, men de har inte utvecklat diagnosspecifika register i lika stor utsträckning som i Sverige. 

–  Under våren bjöd vi in norska hematologer till ett möte på RCC Väst för att få en inblick i hur deras motsvarighet till Cancerregistret var uppbyggt och berätta om hur vår struktur med regionala processägare fungerar, säger Hege Garelius, Regional processägare för leukemi.Från vänster i bild: Astrid Bergrem, Heidi R. Lona, Hege Garelius, Liv Marit Dørum, Ingunn Dybedahl, Kjell Magne Tveit, Cecilie Hveding, Anders Dahm, Arvid Widenlou Nordmark.

Svenska Cancerregistret används för att kartlägga cancersjukdomars förekomst och förändring över tiden. Det utgör även en bas för forskning samt möjliggöra internationella jämförelser. Uppgifter som finns i registrets rapporteras in från sjukvården via Sveriges sex regionala cancercentrum som registrerar och kodar alla data för att sedan skickas in årligen till Socialstyrelsen.

Liv Marit Dørum från Kreftregisteret berättade hur man har byggd upp strukturen för registrering i Norge. I Norge finns det inte några regionala centra, de har satsat på en mer central struktur. 

–  Vissa diagnoser har egna register i Norge, så som t ex myelomregistret, men man har inte byggt upp diagnosregister lika systematiskt som i Sverige, vilket gör att man heller inte har möjligheter till uppföljning på samma sätt som vi har här, säger Hege Garelius. Thomas Björk-Eriksson inledde mötet med att berättade om hur Regionala cancercentra (RCC) är uppbyggda och vilket uppdrag och ansvar verksamheterna har i Sverige. 

På plats från Sverige fanns även Arvid Widenlou Nordmark, Nationell registersamordnare inom cancer, som berättade om kopplingen mellan INCA-plattformen och kvalitetsregister nationellt. Vidare berättade Cecilie Hveding, regional processägare för Myelom, om Myelomregistret som exempel på vilka möjligheter för forskning ett register ger, och Johan Ivarsson, registerproduktägare, Anna Genell, statistiker, och Lena Nilsson, registeradministratör, berättade hur arbetet med kvalitetsregister går till inom RCC Väst.  

Från Norge kom också Kjell Magne Tveit, Strategidirektør for kreftområdet i Helsedirektoratet (motsvarande Socialstyrelsen) och den som har haft huvudansvaret för att införa Pakkeforløp i Norge. Han berättade om goda erfarenheter av den norska Pakkeforløp-modellen. Pakkeforløp-modellen infördes tidigare i Norge än den svenska motsvarigheten standardiserade vårdförlopp (SVF) infördes i Sverige..

– Syftet med mötet var att ge kollegorna från Norge en inblick i hur vi har strukturerat våra register här i Sverige. På sikt vore det bra om det kunde etableras liknade register i Norge, det skulle ge bättre möjligheter för samarbete, avslutar Hege Garelius.