Juni månads nyhetsbrev från RCC Väst finns nu att läsa!

Sidan publicerades 15 juni 2018

I RCC Västs nyhetsbrev får du månadsvis en sammanfattning av aktuella regionala och nationella nyheter för en bättre cancervård. Det innehåller goda exempel, riktlinjer, verktyg, statistik och information om vad som är på gång i väst.

Nu är det snart dags för sommar på allvar och vi vill vi dela med oss av vårt sista nyhetsbrev innan semestertiderna drar igång. Ur innehållet kan du bland annat läsa om Uddevalla Sjukhus och hur de gör för att åstadkomma Sveriges kortaste ledtider inom standardiserade vårdförlopp (SVF) vid prostatacancer. Vad visar statistik och analys när det gäller cellprovstagning? Ta del av planerade åtgärder inom livmoderhalscancerprevention. Läs också om den värdefulla webbutbildningen inom allmän palliativ vård som nu förlängs och på detta sätt ger fler möjlighet att delta i utbildningen. Patient- och närståenderådet (PNR) inom RCC värnar om framtidens cancervård och vill veta vilka politiska partier som ställer sig bakom deras förbättringsförslag. Vad svarar politikerna på deras frågor?

Läs det senaste nyhetsbrevet