MENY

Cancervårdprocessen har bytt namn till Cancerrehabilitering

Sidan publicerades 9 maj 2018

Fram till 2017 var cancerrehabilitering en del av den regionala cancervårdprocessen.
Nu har processen ett tydligt uppdrag mot rehabilitering och har därför bytt namn. Det har tagits fram en ny webbsida, som är enklare att hitta.

I den tidigare processen ingick några områden som har flyttats över till läkemedelskommittéerna och på detta sätt har RCC Väst fått en struktur som passar med övriga landet. Det blir också enklare att föra ut och implementera det nationella vårdprogrammet – som har just namnet Cancerrehabilitering.

Processgruppen utgörs av regionala processägaren Gunnar Eckerdal, utvecklingsledare Sofie Grinneback från RCC Väst samt representanter från sjukhusförvaltningarna och patientföreträdare utsedda av Patient- och närståenderådet (PNR).

Gunnar Eckerdal – Vi träffas några gånger varje termin och arbetar dels med implementering av vårdprogram och tar fram aktuell information till webbsidan och anordnar utbildningsaktiviteter. Processgruppen anlitas också för samarbete med övriga vårdprocesser, eftersom cancerrehabilitering är viktigt för alla cancersjukdomar oavsett diagnos, säger Gunnar Eckerdal.

 Läs mer om cancerrehabilitering på den nya regionala webbsidan

Kontakt

porträtt

Gunnar Eckerdal

regional processägare cancerrehabilitering

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 
porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst


Ansvarig redaktör: Anna Nilsson

Sidan uppdaterad: 14 september 2018