MENY

Processägarinternat med värdefullt erfarenhetsutbyte

Sidan publicerades 20 mars 2018

Engagemang och utbyte av erfarenheter speglades när processägare och utvecklingsledare träffades på VGR Campus Nya varvet i Göteborg. Årets första regionala processägarinternat bjöd på ett innehållsrikt program varvat med kompetensutveckling och glädje. Två givande dagar med fokus på processägarens roll, framgångsfaktorer, utbildning och digitalisering.

Solen visade Göteborg från sin allra bästa sida när verksamhetschef Thomas Björk-Eriksson och enhetschef Anna Karevi Verdoes från RCC Väst inledde internatets första dag med att välkomna alla som samlats. Efter presentation av programmet avslutade Thomas med att understryka vikten av professionell yrkeskunskap och entusiasm.

– Processarbetet bjuder på mycket hög kvalitet och stort engagemang. Förändringarna beror på många framgångsfaktorer där ni är den största. Ni alla gör ett fantastiskt arbete!

"Det är de små sakerna som gör den stora skillnaden"

Stefan Skullman var en av deltagarna på internatet som berättade om sina upplevelser av processägararbetet. Stefan har forskningsbakgrund, är docent och jobbar som överläkare på kirurgen på Skaraborgs Sjukhus, Skövde. Han har tidigare varit verksam som teamchef för kolorektalkirurgi i Skövde. För 7 år sedan blev Stefan tillfrågad om att, tillsammans med Susanne Ottosson som är onkolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ta uppdraget som regional processägare för anal-, tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer) vid RCC Väst.

– Jag blev en dag uppringd av Nils Conradi, som då var verksamhetschef. Jag hade ingen aning om vad han pratade om. Vi träffades och han förklarade vad RCC var för något och tanken bakom alltihopa. Det kändes från början som ett oklart uppdrag men jag blev övertalad och det är faktiskt något av det roligaste som hänt mig i yrkeslivet.

Stefan berättar att han har haft stora fördelar när han började sitt uppdrag som processägare. Inom området anal-, tjock- och ändtarmscancer fanns det redan både kvalitetsregister med årlig resultatredovisning, en väl fungerande vårdprogramgrupp och ett nationellt vårdprogram.

– Att ingå i vårdprogramgruppen gör att det är enkelt att komma med i diskussioner. Det jag fastnat mest för annars är att planera. Att mäta kontinuerligt och se hur det står till, det passar mig väldigt bra. Det är de små sakerna som gör den stora skillnaden, inte de stora jättekliven.

Dialogturné öppnar dörrar till bra samarbete

När Stefan började sitt uppdrag uppmärksammade han att många processägare åkte på dialogturné till olika sjukhus. Tillsammans med processägare Susanne Ottosson, onkolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Malin Samuelsson, utvecklingsledare, RCC Väst planerades en egen turné som resulterade i att de besökte åtta sjukhus under en och samma vecka. Med sig hade de färska resultat från registret. Siffror som visade jämförelser mellan sjukhusen inom Västra Götaland och med Sverige.

– Diskussionerna på våra möten är öppna. Vi går igenom olika frågor, det kan handla om bemanning, vårdplatser, hur allt funkar och vilka önskemål som finns. Allt fungerar väldigt bra. Effekten av sex års turnéarbete visar tydligt på resultat. Det har blivit mycket bättre kontaktvägar och ett jättebra fungerande samarbete mellan sjukhusen.

Stefan berömmer också kontaktsjuksköterskornas arbete och betonar samtidigt vikten av screening.

– Kontaktsjuksköterskornas arbete är enastående. De har tagit över väldigt mycket med vårdplaner och rehabilitering, många har också egna omtagningar och cancerkontroller. Jag tror också mycket på screening – som är på väg in i Sverige. Detta ökar möjligheterna att upptäcka kolorektalcancer i ett lättare botbart stadium.

Jämför sjukhus med varandra och ta hjälp från RCC

Avslutningsvis vill Stefan dela med sig av sina egna erfarenheter och ge nytillträdda och framtida regionala processägare några värdefulla tips:

– Börja med att skapa en vårdprogramgrupp med kontaktytor på sjukhusen. Det är lätt att fastna i sin egen hemmaklinik så försök att tänka lite större. Det är intressant att jämföra sjukhus i olika regioner eftersom problemen skiljer sig åt. Och framförallt – utnyttja personer på RCC. Jag vet att det fungerar, man får väldigt bra hjälp!

Text och foto: Annika Magnusson

Läs mer om processägare och vårdprocessarbetet i Västra sjukvårdsregionen


Ansvarig redaktör: Anna Nilsson

Sidan uppdaterad: 14 september 2018