MENY

Individuell vårdplan för bröstcancer

Sidan publicerades 26 mars 2018

Min vård- och rehabiliteringsplan är en omarbetad version av den tidigare "Rosa boken" och ska delas ut till patienter i samband med att de får diagnosen bröstcancer eller förstadium till bröstcancer. Nu finns bland annat fler checklistor och sidor som fylls i tillsammans med patienten. Det ger en ökad möjlighet att individanpassa informationen.

Min vård- och rehabiliteringsplan

Materialet är framtaget i samarbete med patientrepresentanter inom ramen för det utvecklingsarbete av bröstcancervården som sker med stöd av Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst).

Ett omfattande arbete har genomförts för att ta fram en mer individuell och interaktiv vårdplan. Min vård- och rehabiliteringsplan är en omarbetad version av den patientinformation som tidigare benämndes Rosa boken.

Arbetsgruppen, som inkluderat både regional omvårdnadsgrupp och vårdprocessgrupp för bröstcancer, har samordnats av Susanne Ahlstedt Karlsson som är ordförande i omvårdnadsgruppen för bröstcancer vid RCC Väst och kirurgisjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.Susanne Ahlstedt KarlssonSusanne Ahlstedt Karlsson

Nytt utseende och mer individanpassat innehåll

– Tillsammans med patientrepresentanter har vi bytt utseende på boken och omarbetat innehållet för att skapa ett material som är mer anpassat utifrån deras behov och önskemål. Syftet har också varit att tydliggöra att boken är ett underlag till individuell vårdplan, säger Susanne Ahlstedt Karlsson.

Inspiration har delvis även hämtats från böckerna Information och samtalsstöd, Den ofrivilliga resenären samt södra sjukvårdsregionens Min vårdplan för bröstcancerpatienter.

uppslag från boken– Genom att bland annat lägga till fler checklistor och sidor som ska fyllas i tillsammans med patienten har vi skapat ett mer interaktivt innehåll som ger ökad möjlighet att individanpassa informationen. Materialet i boken kan användas som ett komplement till muntlig och skriftlig information under hela behandlingsperioden, avslutar Susanne Ahlstedt Karlsson.

Läs mer om innehållet och beställ den nya patientinformationen


Ansvarig redaktör: Anna Nilsson

Sidan uppdaterad: 26 mars 2018