Här deltar patienterna i sin egen behandlingskonferens

Sidan publicerades 20 november 2018

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset deltar inte bara vårdmedarbetare när beslut om rekommenderad cancerbehandling ska fattas. Vid huvud- och halscancer deltar även patienter- och närstående i mötet, något som både är uppskattat och har medicinska fördelar.

– Våra utvärderingar visar att det är mycket uppskattat bland patienterna. De flesta känner sig väldigt sedda. Att de har blivit bedöma av en stor expertis som har samlats bara för deras skull och att de har fått en behandlingsrekommendation som verkligen är personlig, säger Eva Hammerlid, ÖNH-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare för huvud- och halscancer på Regionalt cancercentrum väst.

Ger viktig medicinsk information

De flesta cancerpatienter i Sverige får idag en behandlingsrekommendation som beslutas vid en så kallad multidisciplinär teamkonferens (MDK). 

MDK är en nyckelfunktion i cancervården och består av ett multidisciplinärt och multiprofessionellt team inom en given diagnos. Ofta deltar bland annat onkolog, radiolog, patolog, kirurg och kontaktsjuksköterska, antingen på plats eller med hjälp av telemedicin. Inom huvud- och halscancer deltar även ÖNH-läkare, vårdkoordinator och vid behov plastikkirurg. 

Att låta patienter och närstående delta i MDK är ovanligt, men något man arbetat med inom huvud- och halscancer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i många år.

– För oss har det även medicinska fördelar. Om tumören sitter synligt kan man titta på den på plats. Vi får även möjlighet att ställa frågor till patienten och bilda oss en uppfattning om till exempel sväljförmåga och allmäntillstånd. Även om det är ett kort möte, så kan vi få ut väldigt viktig information, säger Eva Hammerlid.

Uppmuntras att ta med närstående

MDK säkerställer att behandlingsrekommendationen till varje patient sker på rätt grund. Inför mötet läser medarbetarna in sig på varje patients fall och vävnadsprover och resultatet från radiologiska undersökningar eftergranskas.

– Mötet fungerar som en kvalitetssäkring. Ibland är det svåra medicinska överväganden. Då är det en extra trygghet för patienten att alla specialister samlas och diskuterar fallet gemensamt, säger Eva Hammerlid. 

MDK för huvud- och halscancer hålls en gång i veckan på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Inför mötet har varje patient fått både muntlig och skriftlig information. I kallelsen står även ett klockslag när de ska infinna sig för att väntetiden ska bli så kort som möjligt. Patienterna uppmuntras också att ta med en närstående.

– Ofta är vi ganska många på salen, så det kan vara skönt att ha ett välbekant ansikte med sig in. Det är även bra att ha med sig någon som upplever samma sak, så att man kan prata om det efteråt, säger hon. 

Får enskilt samtal samma dag

Efter MDK får varje patient ett enskilt samtal med ÖNH-läkare eller onkolog, beroende på hur den rekommenderade behandlingen ser ut. Om patienten ska opereras skrivs man även in och får träffa narkosläkare. 

Att allt kan ske samma dag beror på att alla huvud- och halscancerpatienter i Västra Götalandsregionen (utom läppcancer) behandlas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

– Att patienterna får träffa behandlande läkare samma dag gör också att vi sparar tid, eftersom vi inte behöver kalla in patienterna en gång till, säger Eva Hammerlid.

Den senaste utvärderingen visar att majoriteten av patienterna är nöjda, både med deltagande på MDK och det enskilda samtalet. 

Av dem som svarade upplevde över 90 procent att de fått information om sin diagnos och förklaring av den rekommenderade behandlingen på ett sätt de förstod. Nästan alla ansåg också att bemötandet var bra, mycket bra eller utmärkt och att de fick förtroende för läkaren de träffade under det enskilda samtalet. 

Däremot var den upplevda delaktigheten något lägre. En tredjedel av patienterna kände sig inte så delaktiga i behandlingsbeslutet som de hade önskat. I kommentarerna framkom också att många var starkt påverkade av situationen och nervösa innan mötet.

Naturligt att känna oro

Eva Hammerlid tror att delaktigheten kan förbättrats, men att den oro patienterna upplever inför MDK kan vara svår att minska. 

– Patienterna har nyligen fått en cancerdiagnos. Man har varit med om en utredning och bär på många frågor. När och hur ska jag behandlas? Hur kommer jag att må? Kommer jag bli frisk igen? Det är en tid av mycket oro och det är en helt normal reaktion, säger Eva Hammerlid som även är adjungerad professor i öron-näs och halssjukdomar vid Göteborgs universitet och själv har forskat på livskvalitet i samband med cancersjukdom. 

– Tittar man på ångest, depression och oro, så visar forskning att oron är störst under  utredningstiden och innan behandlingen startar, sedan minskar den kraftigt, säger hon.

Viktigt med bra information

Eva Hammerlid tror att fler diagnosgrupper skulle kunna inkludera patienter på MDK, förutsatt att de kan ge ett individuellt samtal samma dag.

– Om det är praktiskt görbart beror på hur stor diagnosgruppen är. Det tar lite längre tid när patienter och närstående är med. Har man mer än 20 patienter per rond börjar det bli tungt. Skulle man inkludera patienter inom stora diagnoser som bröstcancer, så hade man behövt ha lokala MDK där behandlingen ska utföras, säger hon. 

Eva Hammerlid ger två tips till andra diagnoser som vill inkludera patienter och närstående på MDK. Det första är att ge upprepad muntlig och skriftlig information innan och det andra är att se till att alla berörda professioner deltar.

– Det är viktigt, så inte någon pusselbit saknas för att kunna ta beslut och ge fullständiga besked. En sak vi vill förbättra inom huvud- och halscancer är att även få med dietist, eftersom det är en viktigt yrkesgrupp för många av våra patienter, säger hon.   

Text och foto: Karin Allander

Läs mer om MDK.
Läs mer om huvud- och halscancer.