Olle Larkö välkomnar ny lag med åldersgräns för solarium

Sidan publicerades 7 september 2018

Solen och ljuset har positiv inverkan för vårt välbefinnande. Men inget solsken utan regn – farlig strålning är den mörka baksidan. I takt med att solandet tilltar, ökar också antalet hudcancerdiagnoser. En ny lag med 18-årsgräns för solarier infördes 1 september, vilket välkomnas av Olle Larkö, regional processägare vid RCC Väst.

I Sverige avlider varje år cirka 500 personer i malignt melanom. Hudcancer är den grupp av cancersjukdomar som ökar mest. Det bästa sättet för att undvika en framtida hudcancerdiagnos är bra information, att skydda kroppen med kläder samt tidig upptäckt.
Olle Larkö, regional processägare för hudcancer vid RCC Väst samt överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och professor i dermatologi och venereologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

– Jag ser mycket positivt på den nya lagen med 18-årsgräns för solariebesök. Strålning från sol eller solarium är i stort sett lika farligt. Idag är det 10–12 gånger så mycket melanomdiagnoser än vad det var när jag började inom yrket. Den grupp som bekymrar mig mest är ungdomar, framförhållningen där är inte lång. Faran med solexponering och vad det kan få för konsekvenser lyser med sin frånvaro i tonåringens värld. Vi vill få ned exponeringen när det gäller sol- och solariestrålning omgående och satsa på snabbare upptäckt, säger Olle Larkö som är regional processägare vid RCC Väst.

Undantag finns när det gäller 18-årsgränsen och det avser solariebehandling i medicinskt syfte inom sjukvården. Specialistläkare har kunskap om strålningsdoser och den strålning som används skiljer sig något från det som förekommer i solarier. 

– Den nya lagen kommer sannolikt att ge positiva effekter. Om hudcancerns framfart stannar av eller minskar kommer vi inte att se nästa år eller året därefter, det tar tid men kommer att visa sig på sikt. Det tar lång tid för hudcancer att utvecklas, kanske uppåt tio år.

Hur svårt ska det vara att ta på sig en t-shirt när solen skiner?

En av de viktigaste insatserna för att förebygga hudcancer är att öka kunskapen om riskerna med solning och solarium. Men visst finns det också positiva effekter av solen. D-vitaminet fyller en väsentlig funktion och många människor mår bra av att vistas i värme. Därför är det också viktigt att känna till hur det fungerar. Olle understryker betydelsen av att tänka livskvalitet, med inslag av förnuft:

– Man måste kunna leva som man vill, med fritidsintressen och egen livsstil. Att vistas i solen tycker de flesta om och det är naturligt när vi lever i ett kallare klimat med mörka årstider. Solkrämer ger inte alls det skydd som många verkar tro. Det enda som skyddar är kläder och att söka skuggan, detta är viktigt att känna till. Som komplement kan solskyddskrämer användas för ansikte, handryggar och underben. Att gå omkring i badbyxor hela dagarna bör verkligen undvikas och hur svårt ska det egentligen vara att ta på sig en t-shirt?

Tidig upptäckt – en avgörande faktor

Tidig upptäckt är en avgörande faktor för prognosen vid hudcancer. Nya fläckar eller hudförändringar ska undersökas omgående. Tre sorters hudcancer orsakas av strålning från sol eller solarium: basalcellscancer (basaliom), skivepitelcancer och malignt melanom, den mest allvarliga formen av hudcancer. Malignt melanom förekommer i alla åldrar. Det är ytterst sällsynt hos barn och ovanligt hos ungdomar, men ökar med stigande ålder. Däremot är det oerhört viktigt att barn och unga skyddar sig, helst med kläder.

– Eftersom huden i unga år är extra känslig för solexponering och mottaglig för brännskador, är det viktigt att skydda våra ungdomar från solarierna, betonar Olle.

Ju mer huden exponeras för sol eller solariestrålning, desto mer ökar risken att drabbas av malignt melanom. Tack vare intensivt forsknings- och utvecklingsarbete samt specialistkompetens, botas idag 80–85 procent av patienterna från malignt melanom om det upptäcks i tidigt skede. Olle förklarar:

 Den farliga hudcancern ligger och slumrar ett tag innan den visar sig. Allvarliga hudförändringar syns utanpå och upptäcks de extra tidigt, kan närmare 100 procent av patienterna botas.

Teledermatoskopi – äntligen på gång i Västra Götalandsregionen

För att upptäcka hudcancer i ett tidigt skede används teledermatoskopi inom sjukvården. Misstänkta hudförändringar fotograferas med hjälp av mobiltelefon och en app, därefter skickas bilden digitalt till hudspecialister för bedömning. Teledermatoskopi har visat sig vara pålitligt och diagnostiskt tillförlitligt för ett stort antal dermatologiska tillstånd och har resulterat i minskade väntetider. Vårdcentralerna kan på detta sätt snabbt remittera patienter vidare till operation. I Västra Götalandsregionen har användandet av teledermatoskopi nyligen börjat, tyvärr har väntan varit lång.

– Tekniken uppfanns för fem år sedan på Sahlgrenska Universitetssjukhuset av docent John Paoli, som också fick pris av Dagens Medicin 2013, berättar Olle. Västra Götalandsregionen är bland de sista i landet med införandet av teledermatoskopi. Jag är både arg och besviken att det har dröjt 5 år från uppfinning till sjösättning. Nu verkar det alla fall som att det håller på att lossna, men den privata primärvården har fortfarande problem, de får skicka in pappersutskrifter på bilderna och lita på Postnord.

Dagens forskning är morgondagens sjukvård

Olle berättar att det har skett en fantastisk utveckling inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hudspecialistvården har varit och är oerhört framgångsrik. Inom området pågår mycket utvecklingsarbete och forskning. Trots att antalet hudcancerfall ökat behövs inte mer än ett fåtal vårdplatser. Dagens forskning visar att mycket är att vänta inom många områden. Artificiell intelligens är under stark utveckling. Troligen kan detta innebära att sjukvården inom snar framtid kan få en teknik som innebär att människor som sökt vård kan få återkoppling och diagnos direkt i sin mobiltelefon. Det finns också redan prototyper framtagna, där en dator föreslår en diagnos. Till detta är Olle mycket positivt inställd:

– Det visar sig att datorn ofta har rätt. Kan vi med hjälp av denna teknik ställa diagnos tidigare, då har vi verkligen vunnit någonting.

Konkreta råd och strålande resultat med tidig diagnos

Olle tycker att den nya åldersgränsen på solarium är ett steg i rätt riktning för att stoppa hudcancerdiagnoser. Önskan är att fler människor skulle vara medvetna om hur farligt det är med ett enkelt knapptryck och tillgång till strålning. Solresor till varmare breddgrader är också en mycket stor riskfaktor, likväl som en solrik svensk sommar. Med sol och solarium i åtanke, passar det bra med en avslutande solhälsning. Olle är koncis och tydlig:

– Ta det lugnt med solen så är risken klart mindre. Gå på kontroller och var uppmärksam på förändringar. Allra bästa behandlingen är en tidig diagnos. Då är det väldigt lätt, bara att skära bort pricken sedan är det färdigt. Lika enkelt som att koka ägg.

Text och foto: Annika Magnusson