RCC Väst verksamhetsberättelse publicerad

Sidan publicerades 26 april 2019

I verksamhetsberättelsen går det att läsa om verksamhetens mål, uppdrag, det interna arbetet och om arbetet som skett i cancervårdsprocesserna ute på förvaltningarna under 2018.

Verksamhetsberättelsen beskriver RCC Västs arbete som skett med fokus på patienter, närstående och medarbetare inom cancervården. 

Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef Regionalt cancercentrum väst– Många positiva resultat har uppnåtts under året inom kunskapsstyrning, introduktion av nya tekniker och kurativa och palliativa behandlingsmetoder inklusive läkemedel för immunoterapi, säger Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef RCC Väst. 

Cancervården i Västra sjukvårdsregionen håller hög medicinsk kvalitet och förvaltningarna arbetar för att nå ledtiderna för standardiserade vårdförlopp. Allt fler patienter erbjuds Min vårdplan, kontaktsjuksköterska, psykosocialt stöd och cancerrehabilitering under och efter sin behandling. Arbetet med patient- och närståendemedverkan inklusive PROM/PREM samt forskning- och utveckling fortsätter. 

–  Men verksamhetsberättelsen beskriver också brister i tillgänglighet, ledtidsdata, kompetensförsörjning och undanträngningseffekter inom cancervården vilket motiverar fortsatt processarbete och optimalt resursutnyttjande, avslutar Thomas Björk-Eriksson.

Ta det av verksamhetsberättelsen