Klart för primär HPV-analys av gynekologiska cellprov i väst

Sidan publicerades 29 april 2019

Västra Götalandsregionen och Region Halland inför en ny analysmetod vid gynekologisk cellprovskontroll, som ger säkrare provsvar. Cellproven kommer att analyseras för humant papillomvirus (HPV) för kvinnor som är över 30 år. Nationella vårdprogrammets riktlinjer är nu införda i hela Västra sjukvårdsregionen

Provet tas fortfarande på samma sätt men beroende på ålder och tidigare provsvar analyseras provet olika. Det kan analyseras för att upptäcka både cellförändringar och HPV.

Anne Ekeryd-Andalen

–  En stor förändring är att cellprovet för de som är över 30 år kommer att analyseras för HPV. Finns HPV i provet görs även cellanalys. Forskning visar att cellförändringar bara kan bli farliga och utvecklas till livmoderhalscancer om det samtidigt finns HPV, säger Anne Ekeryd-Andalen, regional processägare för prevention av livmoderhalscancer, Regionalt cancercentrum väst.

Höjd ålder och ändrade tidsintervall

Alla som har ett kvinnligt personnummer kallas till screening med gynekologiskt cellprov från 23 till 64 års ålder. 

–  Åldersgränsen har höjts. Det innebär att kvinnor som tidigare fått besked om att de tagit sitt sista prov vid 60 års ålder nu kan få en kallelse till cellprov igen, säger Anne Ekeryd-Andalen. 

Om cellprov inte tagits vid 64 års ålder så kan man bli kallad upp till 70 års ålder. Från 23 till 49 års ålder kallas man var tredje år. De som är över 50 år kallas vart femte eller sjunde år beroende på vilken analysmetod som använts vid föregående prov.  

–  Den som någon gång behandlats för allvarliga cellförändringar tillhör en särskild kontrollgrupp som följs upp och får kallelser till screening med gynekologiskt cellprov livet ut, säger Anne Ekeryd-Andalen. 

Ökad patientsäkerhet

En del av omställningen till de nya riktlinjerna har inneburit att ett nytt it-stöd tagits fram. Det gör att manuella rutiner kan minimeras och att flödet av prover, analyser och provsvar automatiseras mellan olika verksamheter som arbetar med screeningen.

–  När it-stödet nu finns på plats blir hanteringen mer effektiv och patientsäker, säger Anna Glantz, mödrahälsovårdsöverläkare i Göteborg och medicinskt ansvarig för kallelsekansliet i Västra Götalandsregionen.

Särskilda insatser 

En annan viktig del inom screeningen för att minska livmoderhalscancer är att erbjuda särskilda insatser för de som inte går och tar sitt cellprov när de blir kallade. De som går varje gång de blir kallade sänker risken för att drabbas av livmoderhalscancer med cirka 90 procent. Barnmorskemottagningarna i såväl Västra Götalandsregionen som Halland ringer därför upp de som inte tagit sina gynekologiska cellprov på sex år eller mer. HPV-självtest skickas även hem till de som uteblivit i sju år eller längre.