Unikt stödcentrum för cancerberörda kan få spridning

Sidan publicerades 29 april 2019

Kraftens hus i Borås har banat väg för en ny modell i svensk välfärd, där patienter och närstående involveras i att förbättra stödet till cancerberörda. Nu kan det nyskapande stödcentrumet spridas över landet. – Vi fyller ett tomrum, och behovet av vår verksamhet finns i hela Sverige, säger Pia Bredegård, Kraftens Hus.

Sjukvården tar hand om tumören, men allt det andra då?

Aktivitet i Kraftens hus målarverkstadKraftens hus är Sveriges enda stödcentrum för cancerdrabbade, som fokuserar på det glapp som kan uppstå i gränslandet mellan vården och övriga samhällsfunktioner. För en cancerdiagnos förändrar livet på många plan, både för den som blir sjuk och alla närstående. Och samtidigt som sjukdomen är sjukvårdens ansvar, är livshändelsen och vägen till en ny normalitet en välfärdsfråga där flera parter i samhället är involverade.

Carina Mannefred är verksamhetsansvarig på Kraftens hus och har varit med i uppbyggnaden och driften av verksamheten.

– Jag ser att Kraftens hus kompletterar den cancerrehabilitering som finns inom sjukvården och är en självklar del i rehabiliteringsprocessen tillbaka till ett fungerande vardagsliv. Besökare berättar om att Kraftens hus ger ett sammanhang och de känner sig stärkta av att möta andra med liknande erfarenheter. Vi ser dagligen värdet av mötesplatsen. Samvaro och samtal ger stöd för att må lite bättre och komma vidare i sin rehabilitering. Det är spännande att få vara med och bidra till att nya Kraftens hus startar på andra ställen i Sverige.

Projekt ska underlätta spridning av verksamheten till fler regioner 

Nu startar ett nytt projekt som ska göra det möjligt för verksamheten i Borås att spridas till övriga Sverige. Med stöd från Vinnova ska ett flertal samarbetspartners tillsammans med akademin och näringslivet utveckla och sätta tydligare ramar för den framgångsrika modellen.

– Det här gör att vi blir bättre rustade för att skala upp verksamheten, och kan bygga förmåga och kapacitet för att den ska spridas. Vi vill utveckla ännu mer kunskap om att arbeta med patientdriven, social innovation – som är utgångspunkten och själva idén med Kraftens Hus, säger Andreas Hellström, som har deltagit i arbetet med att bygga upp Kraftens hus och är forskare på Chalmers.

En nyckel i affärsmodellen är att integrera samhällets resurser på ett smartare och bättre sätt.

– Idag finns resurser, men de är inte samordnade, inte ändamålsenligt organiserade för den livssituation många cancerberörda hamnar i. Kraftens hus bygger på att vi inte ska äga resurserna, men veta var de finns och hur vi får tillgång till dem. På det sättet kan vi vara ett komplement till sjukvården och spela en ny roll i gränslandet mellan cancervården och övriga samhällsfunktioner, säger han.

Pia Bredegård är patient- och närståendeförträdare på Kraftens hus, och har själv erfarenhet av att få en cancerdiagnos. Hon har varit med i förstudien och uppbyggnaden av Kraftens hus, och har under året sett värdet av verksamheten.

– Vi tror, fullt och fast, att vi fyller ett tomrum som inte vården kan fylla - och så ser det ut i hela Sverige. Det vore fantastiskt om fler fick ta del av vad vi har startat här, säger hon.

Pia Bredegård brinner särskilt för cancerrehabilitering, och ser att det finns ett glapp som är svårt för den cancerdrabbade att hantera.

– När du är färdigbehandlad så är det stopp. Punkt. Alla säger att du är frisk, men när du har haft en cancerdiagnos är du inte färdig i varken kroppen eller huvudet bara för att behandlingen upphör. Vi har en viktig roll i att informera om och öka förståelsen för detta, och stötta de som kommer till oss i den här situationen. Den möjligheten finns inte någon annanstans idag, säger hon.

Hon berättar om alla möten på Kraftens hus, om människor som först inte klarar att prata om sin sjukdom men som i den stöttande omgivningen öppnar upp och berättar. Verksamheten kan stötta i stort och smått, förklarar hon, från kontakterna med olika myndigheter till tips från andra drabbade om vardagsfrågor.

– Man känner sig behövd genom att kunna dela med sig, möter andra med samma problem och kan få tips om hur livet och vardagen kan bli lite lättare, säger hon.

Hon påpekar att vården går mot ett större patientfokus, och har sett hur Kraftens hus har fångat upp många människor som vill engagera sig i vårdens olika processer.

– Det här året visar att det vi arbetade fram i förstudien fungerar i verkligheten. Och vi vet att det finns intresse och ett sug efter det vi gör på andra håll i landet, säger hon.

Text: Ulrika Ernström & Emelie Ljunggren

Foto: Carina Mannefred

Mer om Kraftens hus

• Kraftens Hus belyser cancerberördas livshändelse, arbetar för att sammanfoga samhällets resurser bättre och är en plats för aktiviteter, stöd och information för cancerberörda.

• Verksamheten har funnits i Borås sedan februari 2018, och har kommit till i ett samarbete mellan Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers, patienter, närstående, sjukvården, näringslivet, Försäkringskassan, politiker och Regionalt cancercentrum (RCC) väst.

• Kraftens hus har nominerats till flera priser och utmärkelser, bland annat Swedish Design Award, International Service Design Award, Chalmers pris för forskning som har fått påverkan på samhället och Götapriset 2019.

• Våren 2019 fick Kraftens hus bidrag i Vinnova-utlysningen ”Social innovation – följdfinansiering”. Utlysningen handlar om nya sociala angreppssätt för att adressera samhällsbehov på ett bättre sätt än idag, och därmed bidra till bättre samhällsutveckling.