Ny regional medicinsk riktlinje för tumörer i hjärna och ryggmärg

Sidan publicerades 14 februari 2019

En ny regional medicinsk riktlinje för tumörer i hjärna och ryggmärg har tagits fram av vårdprocessgruppen för CNS-tumörer.

RMR för tumörer i hjärna och ryggmärg

I den regionala medicinska riktlinjen har nya riktlinjer kring diagnostik, utredning, behandling och omvårdnad tillkommit sedan den senaste revideringen. 

Diagnostik

Vårdprogrammet har uppdaterats enligt den nya WHO-klassifikationen för tumörer i centrala nervsystemet 2016. Molekylärpatologiska analyser krävs nu för korrekt diagnostik och behandling.

BRAFV600E-analys rekommenderas vid misstanke om pleomorft xanthoastrocytom och epiteloitt glioblastom, då det i recidivsituationen kan vara indicerat med kombinerad BRAF- och MEK-hämmarbehandling för patienter med dessa tumörer. 

Utredning

MR-undersökning är fortsatt förstahandsmetod för radiologisk utredning och uppföljning. Positronemissionstomografi (PET) kan vara till nytta vid differentialdiagnostik mellan tumör och annan lesion, bedömning av tumörutbredning inför olika terapeutiska åtgärder och för differentialdiagnostik mellan tumörprogress och behandlingsrelaterade förändringar. 

Behandling och omvårdnad

Behandlingsmodaliteterna är i huvudsak desamma som i föregående vårdprogram. Dock finns en mycket sällsynt grupp av tumörer - epiteloida glioblastom samt pleomorfa xanthoastrocytom grad II-III – för vilka vårdprogrammet nu rekommenderar BRAF V600E immunhistokemisk eller molekylärgenetisk analys av tumörmaterialet, då behandling med BRAF- och MEK-hämmare kan vara indicerat vid recidiv av dessa tumörer även om evidensen är svag. 

Nya kapitel om egenvård samt om graviditet och hormonbehandling har tillkommit.

Liksom i föregående vårdprogram betonas att patienten till följd av sin tumör ofta har neurologiska symtom som kan medföra funktionsnedsättning och problem i vardagen som påverkar livskvaliteten negativt såväl för patient som närstående. Betydelsen av psykosocialt stöd (både för patient och närstående) och tillgång till neurorehabiliterande insatser betonas.