Kraftens hus nominerade till Götapriset

Sidan publicerades 28 februari 2019

Kraftens hus har blivit nominerade till det prestigefyllda Götapriset. Götapriset har sedan 1989 delats ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor.

– Det känns roligt att Kraftens hus har uppmärksammats genom nomineringen till Götapriset. Vi har haft ett fantastiskt år sedan verksamheten startade och förstår att Kraftens hus verksamhet fyller ett stort behov för cancerberörda. Besökare tycker att det är värdefullt att möta andra personer med liknande erfarenheter, att de får kraft av att vara hos oss och att det ger ett hälsofrämjande bidrag som kompletterar vården, säger Carina Mannefred, utvecklingsledare på RCC Väst och verksamhetsansvarig på Kraftens hus Sjuhärad.

Kraftens hus är Sveriges första stödcenter för cancerberörda som är initierat och designat av, för och med cancerberörda. Genom att erbjuda cancerberörda emotionellt, socialt och praktiskt stöd utvecklar Kraftens hus en ny roll i den svenska välfärden i gränslandet mellan cancervård och övriga samhällsfunktioner. Det är ett resultat av samarbete mellan cancerberörda och en mängd olika samhällsaktörer – allt i syfte att hitta och bejaka det friska och att komplettera sjukvårdens rehabilitering.

– Vi kan glatt konstatera att antal besökare ökar varje vecka och vi når ut till allt fler cancerberörda. Verksamheten är användardriven vilket betyder att besökarna är med och styr vilken typ av aktiviteter vi ska ha. Ett exempel på detta är en SPA-kväll vi hade i januari, den blev till efter förslag från några besökare, avslutar Carina Mannefred.

Leine Persson Johansson som ofta besöker Kraftens hus berättar om värdet av verksamheten:

– Kraftens hus ger mig mod att se in i framtiden. Sen Kraftens hus öppnade funderar jag inte så mycket på att dö, istället får jag kraft att leva här och nu.

Bakom Götapriset står Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Landsting, Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Vinnare av utmärkelsen kommer att presenteras på Kvalitetsmässan den 12–14 november på Svenska Mässan i Göteborg. Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.

Läs mer om Götapriset
Läs mer om Kraftens hus