Utbildning som förbättrar cancervården breddas

Sidan publicerades 13 juni 2019

Högskolekursen i förbättringskunskap kommer att erbjudas till fler yrkeskategorier inom cancervården VT 2020. I maj examinerades 26 kontaktsjuksköterskor, kuratorer och socionomer som presenterade sina förbättringsarbeten.

gruppfoto_600pxjpg.jpgNyexaminerade kontaktsjuksköterskor och kuratorer på avslutningsdag i Göteborg, maj 2019. Kursledningen syns på främre raden till höger i bild: Carina Mannefred och Frida Smith från RCC Väst samt Patrik Alexandersson och Bo Bergman från Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers.

– Nytt för i år är att kursen, som tidigare riktat sig enbart till kontaktsjuksköterskor, även har erbjudits till kuratorer. Det gav ett mervärde för alla. Många givande diskussioner har förts utifrån olika perspektiv, säger Carina Mannefred som är utvecklingsledare vid RCC Väst och kursledare vid uppdragsutbildningen för kuratorer.

Kursdeltagana har gått två olika uppdragsutbildningar och som sista delkurs har de sammanstrålat i en gemensam kurs i förbättringskunskap. Kursen gavs som en delkurs på 15 högskolepoäng tillsammans Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers tekniska högskola. Regionalt cancercentrum väst har bidragit med innehåll utifrån patienter och närståendes behov samt professionernas roll inom cancervården.

Utbildningen anpassas till verksamheternas behov

Från och med vårterminen 2020 kommer antagningen till kursen i förbättringskunskap breddas ytterligare och erbjudas till fler yrkeskategorier inom cancervården.

– Vi ser fram emot att kunna uppmuntra till förbättringsarbeten inom fler områden, säger Frida Smith som är forskare vid RCC Väst och en av kursledarna vid uppdragsutbildningen för kontaktsjuksköterskor.

Fortsättningsvis ges inte kurserna som program, utan som fristående kurser.

– Som tidigare är det respektive verksamhetschef som utser deltagare. Det vore roligt om det kan komma ett team med olika professioner från samma förvaltning, avslutar Frida Smith.

Exempel på förbättringsarbeten från årets kursdeltagare

 

Martina Jarnström
 Kontaktsjuksköterska Martina vill att patienter ska slippa onödiga vårdresor
Målet med hennes förbättringsarbete är att de patienter som vill och förmår själva ska kunna få sköta sin bortkoppling av sin cytostatikapump hemma på ett tryggt och säkert sätt.

Karin Dahlén Wetter, Angelica Versén och Anna-Karin Damber
Kuratorerna Anna-Karin, Angelica och Karin vill ge stöd till barn och unga
De har samarbetat över förvaltningsgränserna med sitt förbättringsarbete. Tillsammans tar de fram en bok till barn som har en närstående med cancer.

 

 

Text och foto: Anna Nilsson