Aktuell cancerforskning i Västra sjukvårdsregionen

Sidan publicerades 7 maj 2019

Nu finns en ny sammanställning av pågående projekt inom cancerforskning i regionen. Rapporten för 2018 når den högsta siffran i antalet bekräftade projekt sedan sammanställningarna startade 2016 trots något färre deltagande forskare/projektledare jämfört med tidigare år. Nytt för årets sammanställning är att den visar i vilken utsträckning kvalitetsregisterdata använts i projekten.

Framsida till sammanställningen av aktuella forskningsprojekt 2018

RCC Väst gör regelbundna sammanställningar av pågående cancerforskning i Västra sjukvårdsregionen. Syftet är att stärka den kliniska forskningen genom att ge en samlad bild av aktuella forskningsaktiviteter och underlätta kontakter med olika forskare och forskargrupper.

Sammanställning av de forskningsprojekt som pågick i regionen under 2018 har tagits fram av Eliza Åkeson och Eva-Lena Ringqvist, administrativa koordinatorer, samt Caroline Olsson, FoU-ansvarig. Projekten har identifierats via nationella, regionala och lokala anslagsgivare och källor. Rapporten visar en fortsatt ökning av antalet identifierade projekt; i årets rapport finns 623 projekt jämfört med 605/534 projekt 2017/2016.

– Det är fyra av fem forskare som återkopplar när vi tar kontakt för att säkerställa att vi söker fram rätt information. Detta är samma andel som förra året, men vi noterar att frågorna är färre så upplägget för att bekräfta sina projekt är nog mer bekant och accepterat än tidigare, säger Eliza Åkesson och Eva-Lena Ringqvist.

– Det är särskilt intressant att se att kvalitetsregisterdata används i den omfattning som kan noteras i årets sammanställning. För flera diagnosområden är det runt en femtedel som använder den här typen av information i forskningsprojekten, medan andra inte använder kvalitetsregisterdata alls. Det finns säkert många orsaker till det senare, men den här sammanställningen kan ju verka positivt till att förändra detta i framtiden, säger Caroline Olsson.

Läs sammanställningen Aktuell cancerforskning i Västra sjukvårdsregionen