Eva Rosén är årets kontaktsjuksköterska i Västra sjukvårdsregionen

Sidan publicerades 3 februari 2020

Under cancerstrategins jubileumsdag utsågs Eva Rosén till årets kontaktsjuksköterska 2020 i Västra sjukvårdsregionen. Hon får utmärkelsen för sitt arbete med att starta upp kontaktsjuksköterskeverksamheten på den gynekologiska tumörkirurgiska avdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– När jag fick reda på att jag blivit utsedd till årets kontaktsjuksköterska blev jag först överraskad och förvånad. Men det kändes också väldigt roligt såklart, jag blev mycket glad och rörd, säger Eva Rosén, kontaktsjuksköterska på avdelning 67, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

eva-rosén-arets-kssk-2020-580px.jpg

Kontaktsjuksköterskeverksamheten på den gynekologiska tumörkirurgiska avdelningen startade 2014 som ett resultat av Eva Roséns förbättringsarbete under sin utbildning till kontaktsjuksköterskaUnder fyra timmar varje vardag förmiddag kan patienter och närstående ringa till kontaktsjuksköterskorna på avdelningen för att få råd och stöd. Dessutom ringer kontaktsjuksköterskorna på rutin upp patienter som opererats på avdelningen. 

Håller extra koll på särskilda patientgrupper 

I sitt arbete ser Eva två patientgrupper som är viktiga att hålla extra koll på så att de inte hamnar mellan stolarna. Den ena patientgruppen är kvinnor som drabbats av livmoderhalscancer men som har en för stor tumör för att genomgå operation och istället ska få strål- och cytostatikabehandling. 

– Det kan bli en besvikelse och en oro hos patienterna när en operation inte är möjligEftersom det är väntetid för att komma till onkologen kan det gå några veckor mellan undersökningen hos oss och besöket där. Då brukar jag fånga upp de patienternagå in och visa upp mig och säga att jag är kontaktsjuksköterska och att jag finns för dem tills de tar över på onkologen, berättar Eva Rosén. 

En annan viktig patientgrupp är kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer under sin graviditet. Hur behandlingen ser ut varierar från fall till fall beroende på hur utbredd sjukdomen är och hur långt graviditeten har gått. När det går att fullfölja graviditeten gör kvinnorna de vanliga besöken hos sin barnmorska men får även göra kontroller på kliniken. De följs då med lämplig bilddiagnostik. Förlossningen sker sen med kejsarsnitt vid en tidpunkt som är säker för både kvinnan och barnet, samtidigt tas livmodern bort vilket benämns radikal hysterektomi. Då det inte finns någon förlossnings- eller BB-verksamhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset åker de gynekologiska tumörkirurgerna till Östra sjukhuset istället och genomför operationen där.

– De gravida kvinnorna kommer aldrig in i systemet på samma vis som de som inte är gravida och opereras och följs upp hos ossDå försöker jag ta reda på när det är dags för kejsarsnitt så att jag kan ringa upp patienten efteråt när hon har kommit hem för fråga om hon har några tankar eller funderingar, säger Eva Rosén.   

Visitkort har delats ut till gynmottagningar och kvinnokliniker

Vid uppstart av kontaktsjuksköterskefunktionen tog Eva och hennes kollegor fram ett visitkort med kontaktsjuksköterskornas telefonnummer och delade ut till gynmottagningar i öppenvården och kvinnoklinikerna i regionen. Kontaktsjuksköterskorna märker att mottagningarna delar ut kortet till berörda kvinnor då de snabbt hör av sig till kontaktsjuksköterskorna för råd och stödibland redan dagen efter besöket. 

– Vi får mycket uppskattning från patienterna som tycker att det är bra att vi har en personlig telefontid och att de inte kommer till en telefonsvarare när de ringer, fortsätter Eva Rosén. 

Bra samarbete med läkarna och Gyncancerföreningen 

På avdelningen är samarbetet mellan kontaktsjuksköterskorna och läkarna välutvecklat.  

– Om en patient ringer och behöver råd om något som vi inte kan lösa själva stämmer vi av med läkarna under dagen. Det blir då en snabbare återkoppling till patienten istället för att de ska få vänta tills läkaren har möjlighet att ringa upp, säger Eva Rosén. 

Även samarbetet med patientföreningen Gyncancerföreningen Västra Götaland (GCF Västra Götaland) är gott. Kontaktsjuksköterskorna deltar på föreningens medlemsmöten, hjälper patientföreningen att ordna föreläsare till deras möten, sätter upp inbjudan till möten på enheter där patienter behandlas och är en länk mellan patientföreningen och vården.

– Jag vill ge en stor eloge till kvinnorna i styrelsen i GCF Västra Götaland, de gör ett fantastiskt arbete trots att de inte är så många, fortsätter Eva Rosén. 

Önskautökad tid till kontaktsjuksköterskeverksamheten 

– Jag skulle vilja att tiden som vi kan lägga på kontaktsjuksköterskeverksamheten utökas. Vi behöver arbeta mer med cancerrehabilitering. Idag ringer vi upp patienter som opererats hos oss senast en vecka efter att de har kommit hem men då är det mycket som handlar om att komma igång efter själva operationen som är i fokus. Jag skulle utöver det vilja ringa upp patienterna när de har varit hemma några månader för då har det kanske kommit upp andra känslor eller frågor som behöver tas om hand, avslutar Eva Rosén.

Eva Rosén är utöver sitt arbete som kontaktsjuksköterska med i två nationella vårdprogramgrupperHon är aktiv i den regionala omvårdnadsgruppen för gyncancer och deltar även i arbetet med att ta fram en nationell webbutbildning om graviditet och cancer.  

Under cancerstrategins jubileumsdag utsågs även årets processledare 2020 i Västra sjukvårdsregionen. 

Pernilla Dahm-Kähler är årets processledare 2020 i Västra sjukvårdsregionen

Mer information om utmärkelserna samt presentationer av pristagarna i de övriga sjukvårdsregionerna hittar du via länken nedan.

Årets processledare och årets kontaktsjuksköterskor 2020

Text och foto: Emelie Ljunggren