MENY

Kommunikation

Funktionen är direkt underställd RCC Västs verksamhetschef och arbetar med intern och extern kommunikation. Arbetet sker i samarbete med kommunikationsavdelningarna vid koncernkontoret i Västra Götalandsregionen, Cancervård Halland, förvaltningar inom Västra sjukvårdsregionen och övriga regionala cancercentrum.

porträtt

Emelie Ljunggren

kommunikatör

RCC Väst

porträtt

Anna Nilsson

kommunikationsstrateg

RCC Väst

porträtt

Eva Nordin

Kommunikatör

RCC Väst


Faktaägare: Anna Nilsson, kommunikationsansvarig, RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 16 augusti 2019