Enheten för registerkonstruktion/IT

Systemutvecklare och registerproduktägare arbetar med uppbyggnad, administration och utveckling av nationella kvalitetsregister och utveckling av den nationella INCA-plattformen. Vid enheten finns även medarbetare som arbetar med lokalt IT-stöd och förvaltning.

porträtt

Alexander Börjesson

enhetschef registerkonstruktion/IT, produktägare

RCC Väst

porträtt

Torbjörn Eles

nationellt IT-ansvarig INCA,

RCC Väst

porträtt

Ahmad Al Hussein

praktikant enheten för registerkonstruktion/IT

RCC Väst

porträtt

Marie Blom

registerproduktägare

RCC Väst

porträtt

Madeleine Book

registerproduktägare, applikationsledare

RCC Väst

porträtt

Dan Eineving

systemutvecklare

RCC Väst

porträtt

Jon Fahlberg

IT-samordnare

RCC Väst

porträtt

Johan Ivarsson

registerproduktägare

RCC Väst

porträtt

Emma Johansson

systemutvecklare

RCC Väst

porträtt

Ulf Lönqvist

IT-förvaltning, projektledare

RCC Väst

porträtt

Lars Maechel

systemutvecklare

RCC Väst

porträtt

Marcus Marin

IT-administratör

RCC Väst

porträtt

Anna Sandelin

Produktägare

RCC Väst

porträtt

Emil Selmeryd

systemutvecklare (föräldraledig)

RCC Väst

porträtt

Andreas Torén

integrationsspecialist och applikationsspecialist

RCC Väst

porträtt

Linus Österlund

systemutvecklare

RCC Väst

Faktaägare: Torbjörn Eles, IT-ansvarig, enhetschef registerkonstruktion/IT
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 15 oktober 2018