Enheten för statistik

Statistikerna arbetar med framtagning, analys och sammanställning av data från regionala cancerregistret och nationella kvalitetsregister, samt stöd till utveckling av de nationella kvalitetsregistren inom cancerområdet.

Katrin Gunnarsdottir

enhetschef statistik

RCC Väst

Claudia Adok

statistiker

RCC Väst

Erik Bülow

statistiker (föräldraledig)

RCC Väst

Anna Genell

statistiker

RCC Väst

Madeleine Helmersson

statistiker

RCC Väst

Erik Holmberg

statistiker

RCC Väst

Leyla Nunez

statistiker

RCC Väst

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

Chenyang Zhang

statistiker

RCC Väst

Faktaägare: Katrin Gunnarsdottir, enhetschef statistik
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 6 oktober 2017