Enheten för vårdutveckling

Utvecklingsledarna arbetar med stöd till de regionala vårdprocesserna och med diagnosövergripande områden, till exempel cancerrehabilitering, screening eller prevention.

Det kan till exempel handla om stöd till: 

  • regionala processägare, vårdprocessgrupper och omvårdnadsgrupper
  • förbättringsarbeten och utvecklingsprojekt i vården
  • framtagning, konsekvensbeskrivning och implementering av nya medicinska riktlinjer
  • utbildningar för patient- och närståendeföreträdare och medarbetare i vården.

Utvecklingsledarna kan även arbeta med diagnosövergripande områden, till exempel cancerrehabilitering, prevention eller patient- och närståendemedverkan. 

Anna Karevi Verdoes

enhetschef vårdutveckling

RCC Väst

Shirin Bartholdsson

utvecklingsledare förebyggande insatser och hälsofrämjande cancervård

RCC Väst

Marie Boëthius

utvecklingsledare

RCC Väst

Johan Bengtsson

utvecklingsledare

RCC Väst

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst

Pernilla Lembing

administrativ samordnare

RCC Väst

Carina Mannefred

utvecklingsledare

RCC Väst

Jessica Mellquist

utvecklingsledare

RCC Väst

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Frida Smith

utvecklingsledare

RCC Väst

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention

RCC Väst

Faktaägare: Anna Karevi Verdoes, enhetschef vårdutveckling, RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 13 juli 2017