Arbetsmaterial för dig som möter cancerberörda

Arbetsmaterialet "Jag är mer än bara cancer" riktar sig till dig som möter cancerberörda i din yrkesroll. Det tar upp frågor kring bemötande, vad det innebär att stötta med ett helhetsperspektiv och hur olika aktörer kan samarbeta för att skapa ett bättre stöd.

Materialet är framtaget av Regionalt cancercentrum väst, men går att använda i hela Sverige. Första delen i utbildningsmaterialet är filmen ovan, där tre personer berättar om sina erfarenheter av att leva med cancer. Den kan vara lämplig att visa på arbetsplatsen, som utgångspunkt för en diskussion. Andra delen är en broschyr med information, lästips och frågor. Ämnen som tas upp är bland annat:

  • Vad ska man tänka på när man möter människor i kris?
  • Vilket stöd behöver den som är sjuk och vilket stöd behöver närstående?
  • Vad innebär det att skapa stöd med ett helhetsperspektiv?
  • Hur skapar man ett gott bemötande?

Broschyren innehåller även en övning med frågor som ni kan utgå från i ert arbete. Tanken med materialet är inte att komma med pekpinnar och svar, utan att väcka engagemang och uppmuntra till diskussion på din arbetsplats.

Livshändelsen att få cancer – ett projekt för ökad samverkan

Det här materialet är en del i projektet Livshändelsen att få cancer mitt i livet, som arbetar för att förbättra stödet till cancerberörda och skapa ökad samverkan mellan olika myndigheter.
Läs mer om projektet här.

Hör av dig till oss!

Behöver ni stöd och inspiration för att komma vidare? Har ni genomfört förbättringar som andra kan inspireras av? Kontakta oss gärna! Tillsammans kan vi skapa ett bättre stöd för alla cancerberörda med ett helhetsperspektiv.

Se fler filmer om cancer.

Faktaägare: Anna Karevi Verdoes, enhetschef vårdutveckling
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 13 juli 2017