Utbildningar för kontaktsjuksköterskor

RCC Väst är engagerad i två utbildningar för kontaktsjuksköterskor. Den ena är nationell och ges som distansutbildning och den andra är en uppdragsutbildning för kontaktsjuksköterskor i Västra sjukvårdsregionen.

Utbildning för kontaktsjuksköterskor (30 hp)

Ges på halvfart under ett år och innefattar kurserna Allmän onkologi, kontaktsjuksköterskan i cancervården och förbättringskunskap. Syftet är att utveckla och stärka funktionen som kontaktsjuksköterska i en patientprocessinriktad cancervård. Utbildningen riktar sig till kontaktsjuksköterskor i Västra sjukvårdsregionen och i samarbete med bland annat Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers 
Läs mer om utbildningen.

Sidan uppdaterad: 5 oktober 2018