MENY
Till regionspecifikt innehåll

e-MVP testas i praktiken

Under 2018 lanseras en första digital Min vårdplan för införande i hela landet.

Förberedelser för införande av en digital Min vårdplan i cancervården är igång på flera plan. Verksamheter som vill testa ny funktionalitet och påverka fortsatt utveckling kan anmäla intresse och få stöd av en nationell projektgrupp för att komma igång.

Utvecklingen av standardiserade nationella vårdplansmallar inom sex diagnoser pågår. Dessa kommer dock inte vara helt klara i år. De nationella vårdplansmallarna måste därför till en början kompletteras med regional information.

Under 2018 kan landsting och regioner som vill starta införandet få stöd av ett nationellt införandeprojekt, som arbetar på uppdrag av RCC i samverkan, SKL och Inera.

Så här är innehållet i vårdplanen tänkt att struktureras. Under respektive flik ska dels de individuella delarna återfinnas, dels den nationellt överenskomna information som ska vara gemensam för alla patienter.

e-MVP testad i tre landsting

En första version av e-MVP cancer testades förra året i ett pilotprojekt i tre landsting. Nuvarande utveckling är baserad dels på synpunkter från pilottesterna, dels på kontinuerlig utveckling av de tekniska funktionerna i Stöd och behandling. Fokus i arbetet har varit att minska administrationen i verktyget, öka användbarheten, skapa möjligheter till individanpassning och skapa sammanhållna vårdplaner över vårdgivargränser.

Utvärderingsrapport pilotprojektet: Min Vårdplan Cancer i Stöd och behandling (PDF, nytt fönster)

Nationellt projekt ger stöd till införandet

Under 2018 ger RCC i samverkan, SKL och Inera stöd till införandet genom ett nationellt projekt. Införandeprojekt behövs även regionalt och lokalt, dels för att säkra anslutningen till Stöd och behandling, men framförallt för att stimulera utvecklingen av kontaktsjuksköterskornas arbetssätt med vårdplanen.

Staten bidrar ekonomiskt genom utvecklingsområdet Patientkontrakt i överenskommelsen med SKL om patientmiljarden, samt överenskommelsen gällande kortare väntetider i cancervården 2018. 
För de landsting som önskar kan anslutning till e-Min vårdplan ske senare.

Pågående arbete

Under våren 2018 pågår arbete med att ta fram information för nationellt standardiserade vårdplansmallar inom sex diagnoser. Detta utförs av RCCS nationella arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskoroch ska vara klart 1 maj 2018. De sex diagnoserna är:

 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Huvud- och halscancer
 • Peniscancer
 • Prostatacancer
 • Blodcancer (Waldenströms Makroglobulinemi)
 • Bröstcancer

Ytterligare utveckling

Under 2018 kommer ett utvecklingsarbete att startas med målet att e-MVP ska kunna delas över vårdgivargränser. Andra utvecklingsområden som det också finns intresse av är möjligheten att integrera Min vårdplan med vårdgivarens digitala system för tidbokning på nätet, för att patienten ska kunna se och boka tider, och att integrera kontaktinformation på 1177.se.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm-Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Aktuellt om e-MVP i Stockholm och på Gotland

Införandet av elektronisk Min vårdplan i Stockholm och på Gotland inleddes under 2018. Huvud- och halscancer på Karolinska Universitetssjukhuset var först ut. Under våren 2019 ansluts huvud- och halscancer samt bröstcancer på Gotland, hjärntumörer på Karolinska Universitetssjukhuset och bröstcancer på Södersjukhuset. 

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland erbjuder tekniskt och organisatoriskt stöd i samband med införandet av elektronisk Min Vårdplan. Verksamheter som är intresserade av att arbeta med eller få mer information om elektronisk Min Vårdplan kan kontakta Charlotta Lönnqvist, projektledare.

Patientbroschyr om e-MVP

Aktuellt om e-MVP i västra sjukvårdsregionen

Införandet av elektronisk Min vårdplan i västra sjukvårdsregionen inleddes under hösten 2018. Bröstenheten vid kirurgimottagningen på Sahlgrenska Universitetsjukhuset var först ut. Fler verksamheter kommer ansluta under våren 2019.

Läs om Bröstenhetens arbete med elektronisk Min vårdplan

RCC Väst erbjuder tekniskt och organisatoriskt stöd i samband med införandet av elektronisk Min vårdplan. Verksamheter som är intresserade av att arbeta med eller få mer information om elektronisk Min vårdplan kan kontakta Ellen Brynskog, utvecklingsledare. 

Kontakt

porträtt

Ellen Brynskog

utvecklingsledare


Gemensam information uppdaterad: 14 november 2018

Regional information uppdaterad: 8 februari 2019