Patient- och närståenderådet

Patient- och närståenderådets företrädare representerar sina egna erfarenheter, tankar och känslor - inte någon speciell tumördiagnos eller patientförening. Gruppen leds av processledare Ingrid Kössler med processtöd av Jessica Mellquist, utvecklingsledare RCC Väst.

porträtt

Ingrid Kössler

processledare, PNR

porträtt

Bertil Uppström

ordförande, PNR

porträtt

Gerd de Neergard

sekreterare, PNR

 

 
porträtt

Thomas Axberg

patient- och närståendeföreträdare

porträtt

Mia Boqvist Olsson

patient- och närståendeföreträdare

porträtt

Nahid Ebadi

patient- och närståendeföreträdare

porträtt

Vuokko Elner

patient- och närståendeföreträdare

porträtt

Inger Franzén

patient- och närståendeföreträdare

porträtt

Louise Holmqvist

patient- och närståendeföreträdare

porträtt

Lena Lilja

patient- och närståendeföreträdare

porträtt

Christer Peterson

patient- och närståendeföreträdare

porträtt

Jan-Åke Simonsson

patient- och närståendeföreträdare

porträtt

Natalie Stoltz

patient- och närståendeföreträdare

Faktaägare: Jessica Mellquist, utvecklingsledare
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 23 april 2018