Representanter i patient- och närståenderådet

Maria Areskoug
Mia Boqvist Olsson
Nahid Ebadi
Louise Holmqvist
Ingrid Kössler
Lina Lilja
Gerd de Neergaard
Christer Petersson
Jan-Åke Simonsson
Bertil Uppström
Vuokko Elner

Faktaägare: Anna Verdoes, enhetschef vårdutveckling
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 4 oktober 2017