Så vill vi ha det!

Broschyr om patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården.

Patient- och närståenderådet vid Regionalt cancercentrum väst har tagit fram en broschyr om patienters och närståendes önskemål. Genom att förmedla våra upplevelser och erfarenheter vill vi bidra till att cancervården i framtiden ska präglas av en bättre helhetssyn, både vad gäller omhändertagande och bemötande.

Stöds av alla råd

I Sverige finns sex patient- och närståenderåd knutna till respektive Regionalt cancercentrum. Samtliga råd har valt att stå bakom materialet.

Kan användas som stöd och inspiration

Skriften riktar sig till Dig som arbetar i, eller är beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. Vår förhoppning är att Du som arbetar i vården ska använda materialet som stöd, inspiration och hjälp i att bemöta och förstå vår situation – både vi som är sjuka och vi som står nära. Vi vill också att Du som är beslutsfattare ska få en större förståelse för våra behov och ta hänsyn till dem vid planering och beslut.

Beställ tryckta exemplar 

Beställ tryckta exemplar här (välj ämnet "Cancervård")

Ladda ner som PDF

Ladda ner för webbvisning (pdf) 
Ladda ner för utskrift (låguppöst, enkelsidig pdf) 

Faktaägare: Anna Karevi Verdoes, enhetschef vårdutveckling
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 13 juli 2017