MENY

Patient- och närståendeföreträdare i RCCs arbete

Patient- och närståendemedverkan sker på flera nivåer i RCCs arbete. Varje RCC har ett eget patient- och närståenderåd. Patienter och närstående medverkar även i vårdprocessarbeten, i de nationella vårdprogramgrupperna samt i andra projekt och arbetsgrupper. Dessutom finns patient- och närståendeföreträdare med i kvalitetsregistrens styrgrupper.

Vårdprocessarbetet

Varje RCC har mellan 15 och 30 vårdprocessgrupper, både diagnosspecifika och diagnosövergripande. I dessa processer har patienternas företrädare möjlighet att direkt vara med och påverka vårdprocessen i sin specifika tumörgrupp. Att skapa en god interaktion mellan vården, patienter och närstående är förmodligen den bästa och mest effektiva vägen till framgång.

Guide för patientmedverkan i kvalitetsregisterarbetet

Sveriges Kommuner och Landstings kansli för Nationella Kvalitetsregister har utarbetat en guide för hur man kan öka patientperspektivet i registerarbetet. Särskilt fokus ligger på patientföreträdares medverkan i styrgruppsarbetet eller i andra grupperingar, som hör till ett kvalitetsregister. Guiden kan användas av både patientföreträdare och av andra i registrets styrgrupp.

Patienters medverkan i kvalitetsregisterarbete (pdf, nytt fönster)

 


Ansvarig redaktör: Camilla Agdler
Gemensam information uppdaterad: 10 oktober 2019