Utbildning för patient- och närståendeföreträdare i Västra sjukvårdsregionen

Målet med patient- och närståendeföreträdarubildningen är att stärka patienter och närståendes kunskap och ställning, så att de aktivt kan delta i förbättringsarbeten inom cancervården.

Utbildningen vid Regionalt cancercentrum väst vänder sig till samtliga:

  • patientföreningar, förbund, nätverk och processer inom cancerområdet
  • patient- och närståendeföreträdare som är aktiva i RCC:s process- vårdprogram- och kvalitetsregisterarbete
  • representanter i patient och närståendeperspektivrådet.

Utbildning 2018

Mer information kommer under 2018 om en ny nationell utbildning för patient- och närståendeföreträdare.

Tidigare utbildningar har bland annat innehållit: Patientmedverkan, Kvalitetsregister, Kontaktsjuksköterska, Patientens rättigheter, Psykosocialt stöd/Cancerrehabilitering.

Läs ett reportage från första utbildningstillfället. 
Se utbildningsfilmer för patient- och närståendeföreträdare.

Faktaägare: Anna Karevi Verdoes, enhetschef vårdutveckling, RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 8 oktober 2018