Faktaägare: Gunnar Eckerdal, regional processägare, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 14 maj 2018