MENY

Cancerrehabilitering i väst

Cancerrehabilitering är viktigt under och efter cancerbehandling. I Tillämpning av Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering 2017 belyses det som är gemensamt för alla cancersjukdomar - oavsett diagnos. Hela patienten - hela vägen!

Här hittar du förutom vårdprogrammet information om en rad viktiga ämnen som gäller cancerrehabilitering. Riktlinjer som bara gäller enskilda cancerdiagnoser finns i vårdprogrammen under respektive cancerdiagnos. Texterna vänder sig i första hand till vårdteamen, men patienter och allmänhet är också välkomna att studera innehållet.

Den regionala medicinska riktlinjen (RMR) utgör ett tillämpningsdokument till Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering och är utarbetad av regional processgrupp för cancerrehabilitering, RCC Väst.
Läs mer om regional medicinsk riktlinje cancerrehablitering (pdf)

Sidan bakgrundsmaterial innehåller mer utförliga texter, PM, undervisningsmaterial, med mera.  

Allt material är granskat av patientföreträdare och vi välkomnar ytterligare synpunkter och förslag för att sidan ska vara aktuell.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

  • I April 2018 godkändes uppdateringen av vårdprogram - regional medicinsk riktlinje cancerrehabilitering.
  • 24/4 genomförde vi en utbildningsdag om cancerrehabilitering som riktade sig till all personal med anknytning till cancervården. I maj kommer material från dagen att publiceras här på hemsidan.
  • Bakgrundstexterna på hemsidan uppdateras och nya dokument läggs in under våren.
  • VGR och Region Halland undersöker möjligheterna att starta grupprehabilitering som vänder sig till patienter med cancer. Fokus ligger på fysisk aktivitet och fatigue.

Utvecklingsarbetet drivs av processägare, utvecklingsledare och representanter från olika delar av sjukvården i väst samt från patient- och närståenderådet.

Regional vårdprocessgrupp

Regional processägare

porträtt

Marianne Jarfelt

regional processägare cancerrehabilitering, barnonkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare,

RCC Väst

Representanter Sjukhusförvaltning

Helena Berg Perslow

avdelningschef

NU-sjukvården

 

Anki Delin Eriksson

verksamhetsutvecklare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Chichi Malmström

utvecklingsledare

Skaraborgs sjukhus

Therese Mybeck

sektionschef

Södra Älvsborgs Sjukhus

Marie Sjödén

projektledare

Region Halland

Vakant

Privat primärvård

Vakant

Offentlig primärvård

 

 

Representanter Patient- och närståenderåd

Vuokko Elner

patient- och närståendeföreträdare

 

Christer Peterson

patient- och närståendeföreträdare

 

 

Kontakt

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst


Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 18 september 2019