Cancerrehabilitering i väst

Cancerrehabilitering är viktigt före, under och efter cancerbehandling. I det Nationella vårdprogram för cancerrehabilitering 2019, belyses det som är gemensamt för alla cancersjukdomar - oavsett diagnos.

Här hittar du förutom vårdprogrammet information om en rad viktiga ämnen som gäller cancerrehabilitering. Riktlinjer som bara gäller enskilda cancerdiagnoser finns i vårdprogrammen under respektive cancerdiagnos. Texterna vänder sig i första hand till vårdteamen, men patienter och allmänhet är också välkomna att studera innehållet.

Den regionala medicinska riktlinjen (RMR) utgör ett tillämpningsdokument till Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering och är utarbetad av regional processgrupp för cancerrehabilitering, RCC Väst.
Läs mer om regional medicinsk riktlinje cancerrehablitering (pdf)

Allt material är granskat av patientföreträdare och vi välkomnar ytterligare synpunkter och förslag för att sidan ska vara aktuell.

Kartläggning av cancerrehabilitering i väst

På uppdrag av Samverkansnämnden i Västra sjukvårdsregionen utfördes oktober 2018 - augusti 2019 en kartläggning av cancerrehabilitering.

Uppdraget var:

  • att redogöra för hur cancerrehabiliteringen fungerar (inklusive ledtider)
  • att redogöra för hur cancerrehabilitering kan utvecklas
  • att ge en återrapportering i ansvarsfördelande åtgärder

I rapporten "En ännu bättre cancerrehabilitering i Västra sjukvårdsregionen" redovisas resultat samt tio utvecklingsområden som kan utveckla och stärka cancerrehabiliteringen.

En ännu bättre cancerrehabilitering i Västra sjukvårdsregionen(pdf,nytt fönster)

Utvecklingsarbetet drivs av processägare, utvecklingsledare och representanter från olika delar av sjukvården i väst samt från patient- och närståenderådet.

Aktuellt arbete

En ny vårdprocessgrupp är under uppbyggnad under våren 2020. Då sammansättningen av gruppen är klar kommer namnen på gruppmedlemmarna publiceras här.

Regional vårdprocessgrupp

Regional processägare

porträtt

Marianne Jarfelt

regional processägare cancerrehabilitering, svenska arbetsgruppen för långtidsuppföljning efter barncancer (SALUB)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare,

RCC Väst

Representanter Sjukhusförvaltning

Helena Berg Perslow

avdelningschef

NU-sjukvården

 

Anki Delin Eriksson

verksamhetsutvecklare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Chichi Malmström

utvecklingsledare

Skaraborgs sjukhus

Therese Mybeck

sektionschef

Södra Älvsborgs Sjukhus

Marie Sjödén

projektledare

Region Halland

Vakant

Privat primärvård

Vakant

Offentlig primärvård

 

 

Representanter Patient- och närståenderåd

Vuokko Elner

patient- och närståendeföreträdare

 

Christer Peterson

patient- och närståendeföreträdare