MENY

En ännu bättre strålbehandling

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gav 2017 Regionalt cancercentrum väst i uppdrag att utreda behovet av strålbehandling i Västra sjukvårdsregionen. Målet är att ta fram en långsiktigt hållbar plan för att säkra patienternas tillgång till strålbehandling de kommande tio åren.

Strålningsbehandling är en komplex form av vård som involverar både onkologi och strålningsfysik. I Västra Götalandsregionen bedrivs strålbehandlingen verksamheten för onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och på Södra Älvsborgs Sjukhus. Upptagningsområdet innefattar även Region Halland som tillsammans med Västra Götalandsregionen utgör Västra sjukvårdsregionen.

Varför en utredning?

Nationella undersökningar visar att behovet av strålbehandling växer i takt med att befolkningen ökar och blir allt äldre. Samtidigt får fler cancerpatienter strålningsbehandling någon gång under sin sjukdom, både för att bota och för att lindra symtom.

Strålningsbehandlingsverksamheten i Västra sjukvårdsregionen står inför flera utmaningar. Tillgängligheten behöver öka och det finns ett behov av att rekrytera och utbilda bland annat strålbehandlingssjuksköterskor, ingenjörer, sjukhusfysiker och onkologer. Därtill kommer behovet av en enhetlig maskinpark och ett gemensamt IT-system.

Vad var målet?

Målet med utredningen är att ta fram en patient- och framtidssäker plan för att säkra tillgången till strålbehandling i Västra sjukvårdsregionen 2018-2028. Tanken är att ta ett helhetsgrepp, tänka framåt och skapa en plan för en långsiktigt hållbar och tillgänglig strålbehandling i hela Västra sjukvårdsregionen.

Hur gick arbetet till?

Samtliga förvaltningar och berörda verksamheter var engagerade i utredningen som var klar hösten 2017. Även patient- och närståenderepresentanter deltog i arbetet. Uppdraget återrapporterades till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i januari 2018.

Läs mer om hur utredningen är organiserad och vilka som deltog i utredningsarbetet här. 

Vad ingår i utredningen?

Utredningen berör ett flertal professioner och behöver ta hänsyn till många faktorer, till exempel:

  • framtida behandlingsbehov i en växande och åldrande befolkning
  • kompetensförsörjning på kortare och längre sikt
  • behov av ökad tillgänglighet
  • hantering av variationer under året
  • nya flöden över regiongränser inklusive nationell nivåstrukturering
  • effekter av standardiserade vårdförlopp
  • forsknings- och utvecklingsbehov.

 

En viktig frågeställning var hur tillgänglig behandlingen måste vara för att patienter, närstående och medarbetare inom cancervården ska vara nöjda och för att garantera högsta patientsäkerhet.  

Resultat från utredningen

Läs resultatet från utredningen.pdf


Faktaägare: Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 8 maj 2019