MENY

Kontaktpersoner

Utredningsarbetet bedrivs i två arbetsgrupper som ansvarar för olika delfrågor. Arbetsgrupperna består av representanter från olika sjukhus, verksamheter och professioner samt patient- och närståendeföreträdare. Utredningen planeras, leds och dokumenteras av projektledningen vid RCC Väst.

Arbetet följs upp en av en styrgrupp, som bland annat ansvarar för att tillföra resurser och säkerställa att uppdragets resultatet är i linje med organisationens verksamhet.

Till projektet är även en referensgrupp kopplad som fungerar som remissinstans för de olika lösningsförslagen som tas fram i arbetsgrupperna. 

Styrgrupp

 • Eva Arrdal, koncernstabsdirektör, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen
 • Hans Lönroth, områdeschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

Projektledning

 • Viktoria Flodihn, projektledare, Prové
 • Thomas Björk-Eriksson, projektansvarig, verksamhetschef RCC Väst
 • Alma Ihre, Prové

Arbetsgrupp 1

 • Hillevi Rylander, överläkare onkologi, SU
 • Lisa Eek Branzell, vårdenhetschef, SU
 • Lotta Norlander, planeringsledare, SU
 • Jesper Lindberg, sjukhusfysiker, SU

Arbetsgrupp 2

 • Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef RCC väst
 • Hillevi Rylander, överläkare onkologi, SU
 • Lisa Eek Branzell, vårdenhetschef, SU
 • Lotta Norlander, planeringsledare, SU
 • Jesper Lindberg, sjukhusfysiker, SU
 • Ulf-Henrik Mellquist, överläkare hematologi, Södra Älvsborgs sjukhus
 • Leif Johansson, överläkare ÖNH, Skaraborgs Sjukhus
 • Maria Wiksten Ericsson, verksamhetschef, NU-sjukvården
 • Per Karlsson, professor/överläkare, Sahlgrenska akademin
 • Eva Forssell-Aronsson, professor/sjukhusfysiker, Sahlgrenska akademin
 • Karin Ahlberg, docent/sjuksköterska, Sahlgrenska akademin
 • Jonas Roman, överläkare kolorektal, Region Halland
 • Gerd de Neergaard, patientföreträdare
 • Jan-Åke Simonsson, närståendeföreträdare
 • Eva Arrdal, koncernstabsdirektör, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen (adjungerad)
 • Caroline Olsson, matematiker RCC Väst (adjungerad)
 • Erik Bülow, statistiker RCC Väst (adjungerad)

Referensgrupp/granskare

 • Björn Zackrisson, professor onkologi, Umeå universitetssjukhus
 • Michael Karlsson, professor strålningsfysik, Umeå universitetssjukhus
 • Lena Sharp, professor, enhetschef och verksamhetsutvecklare RCC Stockholm/Gotland

Faktaägare: Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 13 juli 2017