SWElife – för ett konkurrenskraftigt life science-ekosystem

SWElife är ett strategiskt innovationsprogram vars målsättning är att omsätta nya forskningsrön i bättre vård, mediciner och hjälpmedel som gynnar patienter och folkhälsa.

SWElife stärker innovation och samverkan inom life science – från idé till samhällsnytta. Tillsammans med näringslivet, akademin och hälso- och sjukvården arbetar SWElife nationellt för att optimera användningen av befintlig expertis och infrastruktur. SWElife identifierar brister och behov inom life science-ekosystemet och initierar därefter strategiska samverkansprojekt men också öppna utlysningar.

Alla SWElifes aktiviteter driver kulturförändringar och strukturförändringar mot de långsiktiga målen:

  • Hälso- och sjukvården arbetar mer individ-, evidens- och värdebaserat.
  • Hälso- och sjukvården har infört och använder fler värdeskapande innovationer.
  • Nationellt nyttjande av kompetens och resurser.
  • Life science i Sverige är internationellt konkurrenskraftig.
  • Forskning och utveckling inom life science ökar i Sverige.

SWElife finansieras av Vinnova och koordineras från Lunds universitet.

Faktaägare: Sara Bernstrup, kommunikatör SWElifeSara Bernstrup, kommunikatör SWElife
Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 30 juni 2017