MENY

Aktuell forskning i Västra sjukvårdsregionen

Sammanställningen gäller projekt under året 2017. Den innehåller projekt som har identifierats via nationella, regionala och lokala anslagsgivare/källor.

Du kan läsa hur vi gjorde i mer detalj och även ladda ner rapporten inklusive information om enskilda projekt här:

Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen 2017 (pdf)

Resultatet redovisas per kategori i nedanstående figur. Totalt togs 304 kontakter för 605 identifierade projekt. Ungefär fyra av fem forskare återkopplade på vår förfrågan om att presentera sin information på RCC Västs webbsida. Figuren sammanfattar de resulterande 484 projekten som bekräftats som pågående av enskilda forskare.

Figur 1. Antal projekt relaterande till pågående cancerforskning inom Västra Götalandsregionen/Norra Halland under 2017.

Tidigare sammanställningar

Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen 2016 (pdf)
Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen 2014-2015 (pdf)

Kontakt

porträtt

Caroline Olsson

FoU-ansvarig, docent radiofysik

RCC Väst


Faktaägare: Caroline Olsson, forskare radiofysik/onkologi, FoU-ansvarig, RCC Väst

Sidan uppdaterad: 19 december 2018