Aktuell forskning i Västra sjukvårdsregionen

Sammanställningen gäller projekt under året 2016. Den innehåller projekt som har identifierats via nationella, regionala och lokala anslagsgivare/källor.

Du kan läsa hur vi gjorde i mer detalj och även ladda ner rapporten inklusive information om enskilda projekt här:

Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen 2016 (pdf)

Resultatet redovisas per kategori i nedanstående figur. Totalt togs 250 kontakter för 534 identifierade projekt. Ungefär tre av fyra forskare återkopplade på vår förfrågan om att presentera sin information på RCC Västs websida. Figuren sammanfattar de resulterande 364 projekten som bekräftats som pågående av enskilda forskare.

Figur 1. Bekräftade/identifierade projekt relaterande till pågående cancerforskning inom västra sjukvårdsregionen.

Tidigare sammanställning

Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen 2014-2015 (pdf)

Faktaägare: Caroline Olsson, forskare radiofysik/onkologi, forskningssamordnare, RCC Väst

Sidan uppdaterad: 13 juli 2017

Regionalt