Andra initiativ

Här kan du läsa om aktuella initiativ och nya innovationer inom cancerforskningsområdet i Sverige.

Skonsam Strålbehandling är ett nationellt projekt som bedriver tillämpad forskning för att ta fram innovationer. Dessa testas i den nationella testbädden för innovativ strålterapi.

Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 27 februari 2018