Biobanksforskning

En biobank innehåller blod- och vävnadsprover som tas inom hälso- och sjukvården och som kan användas för forskning efter godkänd etikprövning. Rutinprov för vård, som kastas efter analys, finns inte lagrade i en biobank.

I Sverige finns totalt ca 450 biobanker i ett register hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Över 150 miljoner prov finns sparade i hälso- och sjukvårdens biobanker och årligen tillförs cirka 3-4 miljoner prov.

År 2015 beviljades landstingen/regionerna stöd från SWElife för att underlätta och sprida införandet av sjukvårdsintegrerad biobankning. SWElife genomför satsningen med stöd från VINNOVA och genom samarbete med varje sjukvårdsregions Regionala biobankcentrum (RBC), och landstingens biobankssamordnare.

Det finns också ett 60-tal biobanker vid universiteten och knappt 200 i privat regi, i vilka prover som tagits specifikt för forskning, klinisk prövning m.m. finns lagrade. Enstaka biobanker finns också vid statliga myndigheter, t.ex. Smittskyddsinstitutet och Livsmedelsverket.

Källa: registerforskning.se

Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 17 mars 2017