Faktaägare: Ola Bratt, urolog, Helsingborgs lasarett
Gemensam information uppdaterad: 8 september 2015