Förebyggande och tidig upptäckt av tarmcancer

Den nationella studien för screening mot tjock- och ändtarmscancer, SCREESCO (Screening of Swedish colons), startade i februari 2014. Totalt ingår 200 000 svenskar i studien.

Läs mer om den nationella studien för screening mot tjock- och ändtarmscancer under Prevention och tidig upptäckt.

Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 6 november 2017