Tidigare deltagares projektplaner

Projektplaner för förbättringsprojekt i vården skrivna av kontaktsjuksköterskor som avslutat sin utbildning 2016.

Faktaägare: Frida Smith, utvecklingsledare, RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 12 juli 2017

Regionalt