Utbildning för kontaktsjuksköterskor (30 hp)

Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng och ges på halvfart under tre terminer. Syftet är att utveckla och stärka funktionen som kontaktsjuksköterska i en patientprocessinriktad cancervård. Kurserna ges delvis via webben och delvis i internatform, men också via undervisning vid universiteten.

Utbildningen är en uppdragsutbildning som har tagits fram i samarbete mellan Regionalt cancercentrum syd, Regionalt cancercentrum väst, Högskolan i Skövde, Lunds Universitet och Chalmers tekniska högskola, samt Lära Nära-plattformen för internetbaserade studier. 

Följande kurser ingår

  • Allmän onkologi (7,5 hp)
  • Kontaktsjuksköterskan i cancervården (7,5 hp)
  • Förbättringskunskap för kontaktsjuksköterskor,
    inklusive förbättringsarbete (15 hp)

Anmälan 

Nästa kursstart är inte fastställd.
Anmälan görs av verksamhetschef. Ett urval görs utifrån en önskan om spridning över regionen och i processerna. 

Välkommen att lämna intresseanmälan till

porträtt

Pernilla Lembing

administrativ samordnare

RCC Väst

 

 

Frågor om kursen

porträtt

Frida Smith

utvecklingsledare

RCC Väst

 

 

Faktaägare: Frida Smith, utvecklingsledare Regionalt cancercentrum väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 8 oktober 2018