Utbildning för kontaktsjuksköterskor (30 hp)

Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng och ges på halvfart under tre terminer. Syftet är att utveckla och stärka funktionen som kontaktsjuksköterska i en patientprocessinriktad cancervård. Kurserna ges delvis via webben och delvis i internatform, men också via undervisning vid universiteten.

Utbildningen är en uppdragsutbildning som har tagits fram i samarbete mellan Regionalt cancercentrum syd, Regionalt cancercentrum väst, Högskolan i Skövde, Lunds Universitet och Chalmers tekniska högskola, samt Lära Nära-plattformen för internetbaserade studier. 

Följande kurser ingår

  • Allmän onkologi (7,5 hp)
  • Kontaktsjuksköterskan i cancervården (7,5 hp)
  • Förbättringskunskap för kontaktsjuksköterskor,
    inklusive förbättringsarbete (15 hp)

Kajsa Holm och Karin Johansson, sjuksköterskor som deltagit i kursen.

Vad tycker tidigare deltagare?

"Det har varit väldigt nyttigt att få verktyg för hur man kan jobba
med förbättringar och att lära sig olika begrepp. Processbegrepp
förekommer mycket i vården och inte minst i ledningen. Nu känns
det som om man har greppat det bättre, även som medarbetare.
Det bästa är att vi har haft så stort fokus på patientperspektivet.
Det har gett mig en ny insikt i hur vi måste tänka"

–Kajsa Holm, tidigare deltagare och kontaktsjuksköterska vid
avdelning 350, Östra sjukhuset/Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Anmälan 

Anmälan till nästa kursomgång görs av verksamhetschef och ska ha inkommit senast 28 april 2017. Ett urval kommer att göras utifrån en önskan om spridning över regionen och i processerna.
Välkomna att lämna intresseanmälan till: Pernilla Lembing

administrativ samordnare

RCC Väst

 

Frågor om kursen 

Frida Smith

utvecklingsledare

RCC Väst

Faktaägare: Frida Smith, utvecklingsledare Regionalt cancercentrum väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 12 juli 2017