Webbutbildning allmän palliativ vård

Regionalt cancercentrum väst har tagit fram en webbutbildning i allmän palliativ vård på uppdrag av Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Utbildningen vänder sig till all personal som möter svårt sjuka och döende inom vård och omsorg i regionen, kommunerna samt privata vårdgivare i Västra Götaland.

Faktaägare: Carina Mannefred, Jessica Mellquist, utvecklingsledare RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 21 februari 2018