Regional information om införande av standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp (SVF) införs i Västra sjukvårdsregionen under tidsperioden 2015 - 2018.

Introduktion – om standardiserade vårdförlopp 

Introduktion till standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen (powerpoint)

Datum för införande i Västra Götaland

Uppstart 1 april 2018

 • Vulvacancer
 • Neuroendokrina buktumörer
 • Buksarkom

Uppstart 3 april 2017 

 • Akut lymfatisk leukemi (ALL)
 • Analcancer
 • Kronisk lymfatisk leukemi
 • Livmoderhalscancer
 • Livmoderkroppscancer
 • Njurcancer
 • Peniscancer
 • Skelett- och mjukdelssarkom
 • Sköldkörtelcancer
 • Testikelcancer

Uppstart  2 maj 2016

 • Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer
 • Cancer utan känd primärtumör (CUP)
 • Lungcancer
 • Primära maligna hjärntumörer
 • Hudmelanom
 • Tjock- och ändtarmscancer

Uppstart  4 april 2016

 • Bröstcancer
 • Cancer i bukspottkörteln och periampullärt
 • Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång
 • Primär levercancer
 • Maligna lymfom ( lymfkörtelcancer)
 • Myelom
 • Äggstockscancer

Uppstart 1 september 2015

 • Akut myeloisk leukemi (AML)
 • Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna
 • Huvud- och halscancer
 • Matstrups- och magsäckscancer
 • Prostatacancer

Läs mer om vårdförloppen.

Vem ansvarar för införandet?

Respektive förvaltning och de verksamheter som berörs ansvar för införandet. Arbetet samordnas av en projektgrupp med representanter från samtliga sjukhusförvaltningar, primärvården, samt två patientrepresentanter. Koncernledningsgrupp Hälso- och sjukvård är styrgrupp för införandet. 

Vilken roll har RCC Väst i arbetet?

Regionalt cancercentrum väst har två anställda projektledare som samordnar införandet. Bland annat tar de fram:

 • årliga regionala handlingsplaner för införande
 • förslag till fördelning av medlen
 • sammanställning av årliga uppföljningsrapporter till Socialdepartementet.

Kontakt

Om du har frågor om införandet av standardiserade vårdförloppet kan du vända dig till någon av projektledarna, eller till den som är regionalt ansvarig på respektive sjukhus respektive primärvården. 
Kontakter och projektgrupp för införande av standardiserade vårdförlopp.


Läs mer om vad standardiserade vårdförlopp är på den nationella webbsidan om kortare väntetider. 

Faktaägare: Linda Tedenbrant, projektledare standardiserade vårdförlopp, RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 15 februari 2018