MENY

Regional information om införande av standardiserade vårdförlopp

Från och med 1 april 2018 är samtliga 31 standardiserade vårdförlopp införda i Västra sjukvårdsregionen.

Introduktion – om standardiserade vårdförlopp 

Introduktion till standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen (powerpoint) 
Läs mer om vårdförloppen.

Vem ansvarar för införandet?

Respektive förvaltning och de verksamheter som berörs ansvar för införandet. Arbetet samordnas av en projektgrupp med representanter från samtliga sjukhusförvaltningar, primärvården, samt två patientrepresentanter. Koncernledningsgrupp Hälso- och sjukvård är styrgrupp för införandet. 

Vilken roll har RCC Väst i arbetet?

Regionalt cancercentrum väst har två anställda projektledare som samordnar införandet. Bland annat tar de fram:

  • årliga regionala handlingsplaner för införande
  • förslag till fördelning av medlen
  • sammanställning av årliga uppföljningsrapporter till Socialdepartementet.

Kontakt

Om du har frågor om införandet av standardiserade vårdförloppet kan du vända dig till någon av projektledarna, eller till den som är regionalt ansvarig på respektive sjukhus respektive primärvården. 
Kontakter och projektgrupp för införande av standardiserade vårdförlopp.


Läs mer om vad standardiserade vårdförlopp är på den nationella webbsidan om kortare väntetider. 


Faktaägare: Marie Boëthius, utvecklingsledare, RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 16 januari 2019