Utbildningsmaterial om SVF för primärvården 2016

Under våren 2016 arrangeras utbildningsdagar om standardiserade vårdförlopp (SVF) för alla läkare i primärvården i Västra Götalandsregionen, både i privat och offentlig regi.
Här hittar du presentationer från utbildningsdagarna.

Utbildningsdagarna i Borås 29 april och 4 maj

Alla presentationer Borås (pdf)

Utbildningsdagarna i Trollhättan 6 och 15 september

Alla presentationer Trollhättan (pdf)

Utbildningsdagarna i Skövde 14 september

Alla presentationer Skövde (pdf)

Faktaägare: Marcela Ewing, specialistläkare allmänmedicin och onkologi, regional processägare tidig upptäckt
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 13 juli 2017