Projektgrupp för införande

Följande personer ingår i projektgruppen för införande av standardiserdade vårdföropp i Västra Götalandsregionen.

Agneta Hamilton, verksamhetschef, Vårdcentralen Kusten, Praktikertjänst
Anders Bengtsson, chefläkare, Carlanderska
Anna Verdoes, enhetschef, RCC Väst
Agnetha Folestad, VD, Capio Lundby Närsjukhus
Bertil Uppström, patientföreträdare
Cornelia Bergdahl, verksamhetschef, Angereds Närsjukhus
Elisabeth Bengtsson, SVF samordnare, Kungälvs sjukhus
Eva Johansson, representant från Diagnostikrådet
Henrik Jonsson, verksamhetschef, Alingsås Lasarett
Henrik Olsson, utvecklingschef, NU-sjukvården
Ingrid Kössler, patientrepresentant
Jarl Torgerson, regionläkare och projektledare, RCC Väst
Johan Ivarsson, utvecklare standardiserade vårdförlopp, RCC Väst
Kaarina Sundelin, biträdande sjukhusdirektör, Södra Älvsborgs Sjukhus
Linda Tedenbrant, projektledare, RCC Väst
Madeleine Andersson, sjukhusdirektör, Frölunda Specialistsjukhus
Martin Takac, biträdande sjukhusdirektör, Skaraborgs Sjukhus
Monica Ericson Sjöström, chefläkare, Närhälsan
Per Lindnér, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Peter Gjertsson, områdeschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef, RCC Väst
Victor Nordling, Objektspecialist verksamhet, Koncernavdelningen Data och Analys

Kommunikationsstöd

Kommunikatörer eller motsvarande som ansvarar för kommunikationsstöd vid respektive förvaltning:

Regionalt cancercentrum väst

Anna NIlsson, anna.nilsson@rccvast.se
Tel: 070-082 26 57

Primärvård

Enhet primärvård (privat och offentlig primärvård)
Helena Kryssman, helena.kryssman@vgregion.se
Tel: 070-60745 06

Närhälsan (offentlig primärvård)
Karsten Holm, karsten.holm@vgregion.se
Tel: 070-839 87 49

Alingsås lasarett

Kristina Stålberg, kristina.stalberg@vgregion.se
Tel: 0322-22 61 31, 070-082 43 80

Frölunda Specialistsjukhus

Charlotta Moberger, charlotta.moberger@vgregion.se
Tel: 070-725 02 44

Kungälvs sjukhus

Lisa Arvidsson, lisa.arvidsson@vgregion.se
Tel: 0303-987 90, 0705-67 96 68

NU-sjukvården

Lotta Abrahamsson, lotta.abrahamsson@vgregion.se 
Tel: 010-435 65 02, 070-082 41 34

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anders Johansson, anders.sa.johansson@vgregion.se
Tel: 070-082 48 96

Skaraborgs Sjukhus

Jan Nyman, jan.x.nyman@vgregion.se
Tel: 070-254 41 62

Södra Älvsborgs Sjukhus

Frida Johansson, frida.susanna.johansson@vgregion.se
Tel: 033-616 26 89

eHälsoenheten/1177 Vårdguiden

Jan Kallenberg, jan.kallenberg@vgregion.se
Tel: 070 - 202 22 11

Faktaägare: Linda Tedenbrant, projektledare standardiserade vårdförlopp, RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 14 mars 2018