Kommande vårdprogram

Här hittar du alla vårdprogram som är eller har varit på remiss, men som ännu inte är fastställda. Regionala cancercentrum har fyra remissrundor per år. Då publiceras remissversioner av aktuella vårdprogram på denna sida.

Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda. I varje aktuellt vårdprogram finns information om hur du lämnar synpunkter samt sista datum att lämna svar.

Vårdprogrammen går ut på remiss följande datum:

  • 1 februari
  • 15 april
  • 1 september
  • 15 november

Remissrunda 1

Den första remissrundan riktar sig till profession och patientföreningar. Syftet är att diskutera det medicinska innehållet i vårdprogrammet. Till exempel om den vetenskapliga bakgrunden är korrekt, eller om det saknas relevanta behandlingsalternativ. 

Svarsmall, frivillig att använda

Remissrunda 2

Den andra remissrundan riktar sig till landstingen. Syftet är att diskutera vilka organisatoriska och ekonomiska konsekvenser vårdprogrammet kommer att få för landstingen, till exempel om det finns ekonomiska möjligheter att erbjuda den vård som vårdprogrammet rekommenderar.

Svarsmall, frivillig att använda

Prevention av livmoderhalscancer

Den nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention samt den nationella expertgruppen för cervixcancerprevention föreslår en förändring i det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention. Vi tar tacksamt emot synpunkter från profession och landsting/regioner.

Remissvar skickas in senast 1 november

Uppföljning och rehabilitering i vårdprogram

RCC har i uppdrag att ta fram ”en modell för hur omhändertagande av återfall, uppföljning och rehabilitering av cancersjukdom kan beskrivas på ett systematiskt sätt.” I uppdraget ingår att testa modellen i åtminstone två vårdprogram. Modellen och de två exemplen publiceras här för remissynpunkter. Synpunkterna ska skickas senast den 30 september till: info@cancercentrum.se 

Uppföljning efter cancerbehandling, remissversion (pdf)

Organiserad PSA-testning

RCC har i uppdrag att ta fram ett förslag till hur PSA-testningen kan bli mer jämlik och bättre organiserad. Ett förslag har tagits fram och publiceras här för remissynpunkter. Mer information om bakgrunden till uppdraget finns i dokumentets inledning. Synpunkterna ska skickas senast den 30 september till: info@cancercentrum.se 

Organiserad PSA-testning, remissversion (pdf)

Den 8 oktober arrangeras en workshop för att diskutera förslaget och för att initiera landstingens arbete med förstudier kring organisering av PSA-testning.

Inbjudan, program och anmälan till workshop (pdf)

Nyhet: Projekt för organiserad PSA-testning får finansiering

Nya vårdprogram

Här listas de nya vårdprogram som ännu inte varit på remissrunda eller publicerats.

  • Buksarkom (Jan Åhlen)
  • Hudlymfom (Emma Belfrage)
  • Vulvacancer (Päivi Kannisto)
  • Palliativ vård för barn (Christina Lindström)

Gemensam information uppdaterad: 14 september 2018

Regionalt